Medios de comunicación

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitoría Universidade de Vigo
Telf.: 986-813617
Correo electrónico:
asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E RADIO PONTEVEDRA. PARA A REALIZACIÓN DUN ESTUDIO ESTATÍSTICO UTILIZANDO TÉCNICAS DE MOSTREO PROBABILÍSTICO. Sinatura: 23/04/91. Vixencia: a rescisión do convenio, salvo no suposto de incumprimento por algunha das partes, só poderá efectuarse de mutuo acordo en condicións pactadas
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO PÚBLICO DE EPA. RADIO ECCA DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 30/11/98. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A VOZ DE GALICIA. Sinatura: 30/05/96. Vixencia:.non consta
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A VOZ DE GALICIA PARA A DIVULTACIÓN DAS ACTIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE VIGO POR RADIO VOZ S.A. Sinatura: 26/06/96. Vixencia: ata o 31/12/96, con prórrogas anuais automáticas, salvo denuncia expresa dalgunha das partes
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CORREO GALEGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 04/11/02. Vixencia: a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E LA REGIÓN, S.A. PARA O PATROCINIO DUN SUPLEMENTO UNIVERSITARIO. Sinatura: 12/01/98. Vixencia: dende o 12/01/98 ata o 18/12/98, sendo susceptible de prórrogas anuais que serán automáticas salvo denuncia expresa duna das partes
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E RÍAS BIAXAS COMUNICACIÓN PARA O PATROCINIO DO SUPLEMENTO UNIVERSITAS. Sinatura: 07/01/98. Vixencia: dende o 07/01/98 ata o 18/12/98, sendo susceptible de prórrogas anuais que serán automáticas salvo denuncia expresa duna das partes
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERISDADE DE VIGO E RÍAS BAIXAS COMUNICACIÓN PARA O PATROCINIO DO SUPLEMENTO UNIVERSITAS. Sinatura: 02/01/97. Vixencia: dende o 02/01/97 ata o 19/12/97, sendo susceptible de prórrogas anuais que serán automáticas salvo denuncia expresa duna das partes.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERISDADE DE VIGO E RÍAS BAIXAS COMUNICACIÓN PARA O PATROCINIO DO SUPLEMENTO UNIVERSITAS. Sinatura: 08/05/96. Vixencia: dende o 21/03/96 ata o 19/12/96, sendo susceptible de prórrogas anuais que serán automáticas salvo denuncia expresa duna das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA, SOBRE COOPERACIÓN EDUCATIVA NA ENSINANZA UNIVERSITARIA NAS DISCIPLINAS DAS FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E BELAS ARTES. Sinatura: 16/11/94. Vixencia: dende a data da sinatura e manterase mentres non exista denuncia por algunha das partes
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA, SOBRE COOPERACIÓN EDUCATIVA NA ENSINANZA UNIVERSITARIA NAS DISCIPLINAS DAS FACULTADES DE CIENCIAS SOCIAIS E BELAS ARTES. Sinatura: 07/11/94. Vixencia: dende a data da sinatura e manterase mentres non exista denuncia por algunha das partes
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO PÚBLICO DA EPA RADIO ECCA DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 29/03/00. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE TELEVISIÓN DE GALICIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A MELLOR FORMACIÓN DOS ALUMNOS DA E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN. Sinatura: 06/04/00. Vixencia: un ano a partir da data da sinatura, prorrogándose automaticamente por igual período d tempo, agás que algunha das partes o denuncie.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E A SÚA SOCIEDADE TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DOS ALUMNOS DA FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN. SINATURA 24/06/2015 VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y RADIO PONTEVEDRA, S.A. SINATURA 26/3/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11577 RADIO PONTEVEDRA

 

Rectoría | University Campus | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibility | Site map | Legal Advise