Confederación de empresarios

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986-813617
Correo electrónico:
asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UVI PARA A ACHEGA DE FONDOS DO CONSELLO SOCIAL PARA A PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DUN ESTUDO SOBRE AS DEMANDAS DE FORMACIÓN DE POSGRAO. Sinatura: 16/02/04. Vixencia: non consta.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE. PARA ACCIÓNS DE FORMACIÓN. Sinatura: 12/03/93. Vixencia: un ano a partir da data da sinatura e entenderase prorrogado de maneira indefinida por períodos sucesivos dun ano, salvo denuncia escrita dalgunha das partes.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 19/01/96. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • ANEXO Ó ACORDO MARCO SUBSCRITO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE OURENSE (C.E.O). PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS INTEGRADAS NA CEO. Sinatura: 27/05/96. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A REALIZACIÓN DUN ESTUDIO POR PARTE DA UNIVERSIDADE SOBRE AS NECESIDADE DE EMPREGO E FORMACIÓN NA PROVINCIA, A TRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. Sinatura: 23/05/91. Vixencia: non consta.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA INFORMACIÓN SOBRE AS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE REALICE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA A TRAVÉS DO SEU DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E EMPREGO. Sinatura: 26/07/95. Vixencia: duración indefinida, salvo denuncia.
 • ANEXO Ó ACORDO MARCO SUBSCRITO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA (C.E.P.) PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS INTEGRADAS NA C.E.P. Sinatura: 23/05/96. Vixencia: duración indefinida, salvo denuncia.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVDRA. PARA O PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN PRESAS. Sinatura: 12/04/99. Vixencia: non consta.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE POTNEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 10/09/02. Vixencia: duración indefinida, agás denuncia.
 • ANEXO Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA – VIVEIROS DE EMPRESA. Sinatura: 04/10/00. Vixencia: un ano, prorrogándose automaticamente ó concluír ese prazo por igual período de tempo, agás que algunha das partes o denuncie.
 • ANEXO I Ó ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO: PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS – VIVEIROS – CECOTRAN – FOROS. Sinatura: 10/09/02. Vixencia: non consta.
 • CONVENIO ENTRE FEUGA, A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA E AS TRES UNIVERSIDADES GALEGAS. Sinatura: 20/02/95. Vixencia: dous anos prorrogables de forma automática.
 • CONVENIO ENTRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ACHEGA DE FONDOS PROCEDENTES DA CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS E DO CONCELLO SOCIAL PARA A REALIZACIÓN DUN ESTUDIO SOBRE AS DEMANDAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO. Sinatura: 15/09/03. Vixencia: non consta.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A DEFINICIÓN DE LIÑAS DE TRABALLO CONXUNTAS. SINATURA: 02/02/2010. VIXENCIA: 02/02/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A DEFINICIÓN DE LIÑAS DE TRABALLO CONXUNTAS. SINATURA: 27/04/2010. VIXENCIA: 27/04/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A DEFINICIÓN DE LIÑAS DE TRABALLO CONXUNTAS. SINATURA: 22/11/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE. SINATURA: 02/06/2015. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA

 

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal