ARGENTINA

 • CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE NACIONAL DO LITORAL (ARXENTINA) E A UVI. Sinatura: 29/06/05. Vixencia: ata o 29/06/10, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE NACIONAL DO LITORAL (ARXENTINA) E A UVI PARA O INTERCAMBIO ACADÉMICO. Sinatura: 29/06/05. Vixencia: ata o 29/06/10, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE TECNOLÓXICA NACIONAL – FACULTADE REXIONAL CÓRDOBA (ARXENTINA) E A UVI. Sinatura: 14/12/04. Vixencia: ata o 14/12/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE TECNOLÓXICA NACIONAL – FACULTADE REXIONAL MENDOZA (ARXENTINA) E A UVI. Sinatura: 16/09/04. Vixencia: ata o 16/09/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE NACIONAL DA PATAGONIA AUSTRAL (ARXENTINA) E A UVI. Sinatura: 20/09/04. Vixencia: ata o 20/09/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FACULTADE REXIONAL SAN RAFAEL DA UNIVERSIDADE TECNOLÓXICA NACIONAL E A UVI. Sinatura: 18/06/04. Vixencia: ata o 18/06/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 06/06/03. Vixencia: catro anos prorrogables automaticamente.
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 12/12/02. Vixencia: 12/12/06. Prórroga:-.
 • CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 12/12/02. Vixencia: 12/12/06, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA “SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES” E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 29/04/01. Vixencia: 30/04/05, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 24/10/96. Vixencia: catro anos, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA, (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 10/11/00. Vixencia: catro anos, prorrogado automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL RÍO GRANDE, (ARGENTINA), E A UNIVERSIDAD DE VIGO. Sinatura: 10/11/00. Vixencia: ata o 11/11/04, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (ARGENTINA) E A UNIVERSIDAD DE VIGO. Sinatura: 02/02/99. Vixencia: catro anos prorrogable automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 11/05/98.Vixencia: catro anos prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 19/06/98. Vixencia: catro anos prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO ENTRE A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 28/05/96. Vixencia: indefinida salvo denuncia.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 04/08/97. Vixencia: catro anos, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (ARGENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 29/10/93. Vixencia: tres anos, prorrogable previo acordo de las partes.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE NACIONAL DE MISIONES (ARXENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 31/01/05. Vixencia: ata o 31/01/09, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DEL NOROESTE ARGENTINO E A U. DE VIGO. Sinatura: 23/04/2007. Vixencia: 4 anos (renovación tácita)
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA FUNDACIÓN H.A. BARCELO E A U. DE VIGO. Sinatura: 23/04/2007. Vixencia: 4 anos (renovación tácita)
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 (ARXENTINA) E A UVI. SINATURA:25/10/07. VIXENCIA:4 ANOS (RENOVACIÓN TÁCITA)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CONGRESO (ARXENTINA) E A UVI. SINATURA:09/10/07. VIXENCIA:4 ANOS (RENOVACIÓN TÁCITA)
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO (ARXENTINA). SINATURA: 19/12/07. VIXENCIA: 19/12/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD DE GASTÓN DACHARY. SINATURA: 22/04/2009. VIXENCIA: 22/04/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD GASTON DACHARY. SINATURA: 08/04/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES (ARXENTINA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 11/06/2010. VIXENCIA: 11/06/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES (ARXENTINA). SINATURA: 11/05/2011. VIXENCIA: 11/05/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES (ARXENTINA).PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 11/05/2011. VIXENCIA: 11/05/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (ARXENTINA). SINATURA: 15/02/2011. VIXENCIA: 15/02/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (ARXENTINA) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 15/02/2011. VIXENCIA: 15/02/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACUERDO AMPLO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARXENTINA, E A UNIVERSIDADE DE VIGO, ESPAÑA. SINATURA: 12/04/2011. VIXENCIA: 12/04/2016. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARXENTINA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 12/04/2011. VIXENCIA: 12/04/2014. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (ARXENTINA). SINATURA: 11/04/11. VIXENCIA: 11/04/15. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (ARXENTINA) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 11/04/11. VIXENCIA: 11/04/14. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD MUSEO SOCIAL ARGENTINO. SINATURA: XULLO 2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINOPARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: XULLO 2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP). SINATURA: 03/10/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 •  CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL BAHÍA BLANCA (ARGENTINA) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA: 25/02/13. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: CINCO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO-ESPAÑA E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO- ARXENTINA. SINATURA: 23/04/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO REDES Y DESARROLLO. SINATURA: 25/07/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL. SINATURA: 12/11/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DE FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (ARGENTINA). SINATURA: 02/03/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO E ESPECÍFICO DE COLABORAICÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO. SINATURA: 9/11/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9466. UNIV CATÓLICA SANTIAGO DEL ESTERO.
 • CONVENIO MARCO E ESPECÍFICO ENTRA A UNIVERISDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES. SINATURA:SEPTIEMBRE 2015. VIXENCIA. 4 ANOS. RENOVACIÓN: TÁCITA.9581. UNIVERSIDAD BUENOS AIRES
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. SINATURA: 22/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.MARCO SALVADOR
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDAD DEL SALVADOR (ARXENTINA) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 22/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.ESPECIFICO SALVADOR
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, ARXENTINA. SINATURA: 17/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9875 SAN LUIS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD DE MENDOZA. SIANTURA: 22/02/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.10065 MARCO UNIVERSIDAD DE MENDOZA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE DE MENDOZA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 22/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.10066 ESPECIFICO UNIVERSIDAD DE MENDOZA
 •  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10636 CHAMPAGNAT
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD DE CONGRESO. SINATURA 29/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11179 CONGRESO
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD DE CONGRESO PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA 29/06/2017. VIXENCIA 3 ANOS. 11180 CONGRESO
 • CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSIDADE DE VIGO AND ESPRIT. SINATURA 23/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11181 ESPRIT
 • SPECIFIC AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSIDADE DE VIGO AND ESPRIT FOR STUDENTS´EXCHANGE. SINATURA 23/11/2017. VIXENCIA 3 ANOS. 11182 ESPRIT
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO SAN JUAN. SINATURA 27/9/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11873 CUYO SAN JUAN
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO SAN JUAN PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 27/9/2018. VIXENCIA 3ANOS. 11874 CUYO SAN JUAN
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA. SINATURA 14/12/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 12016
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA (ARGENTINA) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 14/12/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 12017
 • CONVENIO MA1CO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y UNIVERSIDAD DE MORÓN. SINATURA 5/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 12180
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD DE MORÓN (ARGENTINA) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 5/11/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 12181
 • CONVENIO MARCO DE COOPERACION CULTURAL, EDUCACIONAL Y CIENTIFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 15/4/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12293
 • CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 15/4/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12294

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal