BRASIL

 • CONVENIO XERAL DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 15/11/06. Vixencia: ata o 15/11/10, prorrogable automaticamente.
 • PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA E CIENTÍFICA ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE BAHIA (BRASIL) E A UVI. Sinatura: 15/06/06. Vixencia: ata o 15/06/11, prorrogable por acordo das partes.
 • ACORDO DE COOPERACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA E CULTURAL ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 22/06/06. Vixencia: ata o 22/06/11, prorrogable por acordo das partes.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 10/05/06. Vixencia: ata o 10/05/10, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 25/11/05. vixencia: ata o 25/11/09, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES ENTRE A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 25/11/05. Vixencia: ata o 25/11/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (BRASIL) E A UVI. Sinatura: 06/10/05. Vixencia: ata o 06/10/09, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA E CIENTÍFICA ENTRE A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RÍO DE XANEIRO (BRASIL) E A UVI. Sinatura: 28/06/05. Vixencia: ata o 28/06/10, prorrogable automaticamente.
 • PRIMEIRA DISPOSICIÓN ADICIONAL AO ACORDO DE COOPERACIÓN ENTRE A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RÍO DE XANEIRO (BRASIL) E A UVI. Sinatura: 28/06/05. Vixencia: ata o 28/06/10, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE FIB (BRASIL) E A UVI. Sinatura: 28/06/05. Vixencia: ata o 28/06/09, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO ENTRE A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (BRASIL). Sinatura: 14/04/05. Vixencia: ata o 14/04/09, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RÍO GRANDE DO SUL (BRASIL) E A UVI. Sinatura: 03/03/05. Vixencia: ata o 03/03/06, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Consello de Goberno: 27/01/04. Sinatura: 29/10/03. Vixencia: catro anos, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DOVALE DO RIO DOS SINOS-UNISINOS (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 25/06/98. Vixencia: catro anos, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “ JULIO DE MESQUITA FILHO” (BRASIL). Sinatura: 26/02/07. Vixencia: 4 anos.
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A U. DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARANÁ. Sinatura:11/07/2007. Vixencia:5 anos
 • CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FACULTADE CENECISTA DE OSÓRIO, RS, BRASIL. SINATURA:29/10/07. VIXENCIA: NON CONSTA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL E CIENTIFICO TECNOLOXICO ENTRE A UVI E FACINTER-FACULTADE INTERNACIONAL DE CURITIBA (BRASIL). SINATURA:09/10/07. VIXENCIA: 3 ANOS (PRÓRROGA AUTOMÁTICA ANUAL)
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA (BRASIL). SINATURA:19/12/07. VIXENCIA:3 ANOS.
 • ADENDA (TERMO ADITIVO) AO ACORDO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (BRASIL). SINATURA: 18/12/2010. VIXENCIA: 19/12/2015. PRÓRROGA:-
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDAÇAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. SINATURA: 18/01/08. VIXENCIA: 18/01/2012. PRÓRROGA: TÁCITA -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO -UNIFESP. SINATURA: 14/07/08. VIXENCIA: 14/07/2013. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO ACADÉMICO INTERNACIONAL ENTRE A UNIVERSIDAD DE SAO PAULO E A UNIVERSIDADE DE VIGO, TENDO COMO OBXECTIVO A COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES, DOCENTES/INVESTIGADORES E MEMBROS DO EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Sinatura: 12/11/08. Vixencia: 12/11/2013. Prórroga: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UDESC (BRASIL). SINATURA: 14/07/2009. VIXENCIA: 14/07/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UDESC (BRASIL). SINATURA: 14/07/2009. VIXENCIA: 14/07/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. SINATURA: 14/06/2010. VIXENCIA: 14/06/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 14/06/2010. VIXENCIA: 14/06/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 19/05/2010. VIXENCIA: 19/05/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO QUE CELEBRAN A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (BRASIL) POR MEDIO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS POR SU CENTRO INTERDEPARTAMENTAL DE TRADUÇÃO E TERMINOLOGIA – CITRAT E A UNIVERSIDADE DE VIGO, (ESPAÑA), TENDO COMO OBXECTIVO A COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES, DOCENTES/INVESTIGADORES E MEMBROS DO EQUIPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. SINATURA: 28/07/2010. VIXENCIA: 28/07/2015. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB (BRASIL). SINATURA: 10/11/2010. VIXENCIA: 10/11/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 10/11/2010. VIXENCIA: 10/11/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 17/12/2010. VIXENCIA: 17/12/2015. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL (BRASIL). SINATURA: 22/11/2010. VIXENCIA: 22/11/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 22/11/2010. VIXENCIA: 22/11/2013. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (BRASIL). SINATURA: 11/05/2011. VIXENCIA: 11/05/2015. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 11/05/2011. VIXENCIA: 11/05/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA. SINATURA: 11/05/2011. VIXENCIA: 11/05/2015. PRÓRROGA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 11/05/2011. VIXENCIA: 11/05/2015. PRÓRROGA:
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FACULTADE DA SERRA GAÚCHA. SINATURA: 24/08/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A FACULTADE DA SERRA GAÚCHA (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 24/08/2011. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.     
 • CONVENIO QUE CELEBAN A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (BRASIL) E A UNIVERISDADE DE VIGO, TENDO COMO OBXECTIVO A COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA O INTERCAMBIO DE DOCENTES/INVESTIGADORES, ESTUDANTES E MEMBROS DO EQUIPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. SINATURA: 18/11/2011. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA: -   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇAO LATINO AMERICANA-UNILA. SINATURA: 5/12/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.     

 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇAO LATINO AMERICANA-UNILA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 5/12/2011. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.        

  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. SINATURA: 16/11/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.                   

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR, BRAZIL E A UNIVERSIDADE DE VIGO – UVIGO, ESPAÑA. SINATURA: 26/12/2011. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE. SINATURA: 20/03/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.

 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 20/03/2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 •  CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 27/06/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. SINATURA: 27/06/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES. sinatura: 30/03/2012. vixencia: 4 anos. prórroga: tácita.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E O CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. sinatura: 30/03/2012. vixencia: 3 anos. prórroga: tácita.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PARANÁ.SINATURA: 29/10/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE dE VIGO (ESPAÑA) E A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 29/10/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (BRASIL). SINATURA: 29/10/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 29/10/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO UNIVERSITARIO MONTE SERRAT (UNIMONTE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/9/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO UNIVERSITARIO MONTE SERRAT (UNIMONTE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/9/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SOROCABA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/9/2012. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SOROCABA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES: SINATURA: 26/9/2012. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL ,MANTENIDA POR LA UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTENCIA (BRASIL). SINATURA:19/11/12. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARAEL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RÍO GRANDE DO SUL, MANTENIDA POR LA UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTENCIA (BRASIL). SINATURA: 19/11/12. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y IFSULDEMINAS. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y IFSULDEMINAS PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) PARA O RECOÑECEMENTO MUTUO DE ESTUDOS EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: CINCO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (BRASIL) Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) QUE TIENE COMO OBJETIVO LA COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LAS PARTES. SINATURA: 02/12/13. VIXENCIA: CINCO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (BRASIL) Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) TENIENDO COMO OBJETIVO LA COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA EL INTERCAMBIO DE DOCENTES/INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. SINATURA: 02/12/13. VIXENCIA: CINCO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA. SINATURA: 11/11/2013. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA. 11/11/2013. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA. TÁCITA
 • 2º TÉRMO ADICIONAL AO ACORDO DE COOPERACIÓN E COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO QUE ENTRE SÍ CELEBRAN A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA:-. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO. SINATURA: 28/10/2013. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 28/10/2013. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL ENTRE A UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA). SINATURA: 16/06/2014. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (BRASIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA). SINATURA: 23/04/2014. 5 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO ESPECÍFICO DE MOBILIDADE ESTUDANTIL ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, BRASIL. SINATURA: 23/04/2014. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES-URI PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 28/07/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA
 • ACORDO DE TESIS EN COTUTELA ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 2014. VIXENCIA 3 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SINATURA: 16/06/2014. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 16/06/2014. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RÍO GRANDE DO SUL. SINATURA:1/12/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RÍO GRANDE DO SUL (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 1/12/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (BRASIL). SINATURA: 02/04/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 02/04/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • PROTOCOLO DE INTENCIÓNS ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. DURACIÓN: 5 ANOS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ. SINTURA:1/12/2015. VIXENCIA:4 ANOS. RENOVACIÓN: TÁCITA.9478. UNIVERSIDAD DO ESTADO DE AMAPÁ.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ DO SUL PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS CONXUNTAS NO MARCO DO "CAMPUS DA AUGA". SINATURA: DECEMBRO 2015. VIXENCIA:4 ANOS. PRÓRROGA:-.9492 MARCO SANTA CRUZ DO SUL
 • CONVENIO MARCO E ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDAD FEDERAL DO TRIÁNGLO MINEIRO. SINATURA:11/11/2015. VIXENCIA:4 ANOS. PRÓRROGA: POR ESCRITO.9580. MARCO Y ESPECÍFICO UNIV. FEDERAL DO TRIÁNGULO MINEIRO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FACULTADE DA SERRA GAÚCHA. SINATURA: 04/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9873 MARCO SERRA GAUCHA
 • CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDAD DE VIGO (ESPAÑA) E A FACULTADE DA SERRA GAÚCHA PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 04/02/2016. VIXENCIA: 4 AOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9874 ESPECIFICO SERRA GAUCHA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. SINATURA: 07/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA:-.10165 MARCO UBERLANDIA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (BRASIL). SINATURA: 05/05/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA:-.10166 ESPECÍFICO UBERLANDIA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR. SINATURA: 06/04/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.10337 MARCO UNIFACS
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 06/04/2016. VIXENCIA: -.PRÓRROGA:-.10338 ESPECIFICO UNIFACS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. SINATURA: 21/06/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA.-.10339 MARCO SANTA CATARINA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (BRASIL) PARA O INTERCAMBIO DE ESTUDANTES. SINATURA: 21/06/2016. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA:-.10340 ESPECÍFICO SANTA CATARINA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO CARLOS. SINATURA: 12/09/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10471 MARCO SAO CARLOS
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO CARLOS. SINATURA: 12/09/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10472 ESPECIFICO SAO CARLOS
 • PROTOCOLO DE INTENCIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: DECEMBRO 2016. SINATURA: 3 ANOS.10473 PERNAMBUCO 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y EL INSTITUTO FEDRAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA Y TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 09/10/2017. VIXENCIA 3 ANOS. 11058 MINAS GERAIS 
 • CONVENIO MARCO DE COLABOACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. SINATURA 09/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11060 LONDRINA 
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 09/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11061 LONDRINA 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO. SINATURA 21/08/2017. VIXENCIA 3 ANOS. 11065 IFTM 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGÍA DO SUL DE MINAS GERAIS. SINATURA 17/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11068 SUL MINAS GERAIS 
 • ACORDO MARCO NOS EIDOS ACADÉMICOS, CIENTÍFICO E CULTURAL QUE SE CELEBRA ENTRE O CONSELLO NACIONAL DAS INSTITUCIÓNS DA REDE FEDERAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA (CONIF) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 11338 CONIF
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IF SUDESTE MG) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11339 IF SUDESTE MG
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11340 IFMG
 • PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11341 IFSULDEMINAS
 • PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11342 IFNMG
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11343 CEFET-MG
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11344 IFMT
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11345 IFMS
 •  ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO-IFSP RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11346 IFSP
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11347 IF BRASILIA
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11348 IFRJ
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11349 IFRS
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE PARANÁ (IFPR) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11350 IFPR
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11351 IFPA
 • MEMORANDO DE INTENCIONES ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11352 IFRO
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11353 IFTO
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11354 IFES
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 1355 IFPB
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11356 IFAM
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11357 IF SERTÃO-PE
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11358 IFAL
 • PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11359 IFG
 • MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11360 IF GOIANO
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11361 IFCE
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11362 IFAP
 • MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA) RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11363 IFMA
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11364 IFAC
 • ACORDO ESPECÍFICO ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) E COLÉGIO PEDRO II RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIALES EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR, E EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 21/2/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLES POR 1. 11372 CPII
 • PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE RELACIONADO COA COOPERACIÓN ESPECÍFICA NO EIDO DE PROXECTOS POTENCIAIS EN INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE CARÁCTER MULTIDISCPLINAR, E EN PROXECTOS DE EDUCACIÓN NO ENSINO SUPERIOR E AS SÚAS APLICACIÓNS ESPECÍFICAS. SINATURA 1/3/2018. VIXENCIA 3 ANOS PRORROGABLE POR 1. 11373 IFSul
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. SINATURA 30/5/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11615 FORTALEZA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 30/5/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 11616 FORTALEZA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR. SINATURA 30/5/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11617 CATÓLICA DO SALVADOR
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDADE DO SALVADOR PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 30/5/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 11618 CATÓLICA DO SALVADOR
 • ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA, BRASIL Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO. SINATURA 4/10/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11903 SANTA MARÍA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDADE DE BRASILIA. SINATURA 14/11/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11984
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDADE DE BRASILIA (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 14/11/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 11985
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. SINATURA 14/12/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 12014
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 14/12/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 12015
 • CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSIDADE DE VIGO AND THE UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS. SINATURA 22/2/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12170
 • SPECIFIC AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSIDADE DE VIGO (SPAIN) AND THE UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (BRAZIL) FOR STUDENTS´EXCHANGE. SINATURA 22/2/2019. VIXENCIA 3 ANOS. 12171
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS. SINATURA 7/11/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 12196
 • CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 12/12/2018. VIXENCIA 3 ANOS. 12197
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y FACULDAD IEDUCARE. SINATURA 17/5/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12484
 • CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) Y FACULDAD IEDUCARE (BRASIL) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. SINATURA 17/5/2019. VIXENCIA 3 ANOS. 12485
   

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal