MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN DE PROGRAMAS DE AXUDAS NO MARCO DO ESTATUTO DO PERSOAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN. Sinatura:13/12/06. Vixencia: ata o 13/12/10. Prórroga: previo acordo das partes.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN DE PROGRAMAS DE AXUDAS NO MARCO DAS CONVOCATORIAS DE MOVILIDADE DE POSGRAO, POSDOUTORAMENTO E ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES VISITANTES O EN RÉXIME SABÁTICO. Sinatura: 22/01/08. Vixencia: 22/01/12. Prórroga: previo acordo das partes. 
 •  CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO, PARA COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS.
  SINATURA: 21/12/07. VIXENCIA: ATA QUE SE TEÑAN CUMPLIDO TOTALMENTE AS OBLIGACIÓNS DAS PARTES.
   
 • MEMORANDO DE ENTENDEMENTO ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DO REINO DE ESPAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA PROMOVER A COLABORACIÓN NA ÁREA DA DOCENCIA. Sinatura: 05/06/08. Vixencia: 05/06/2012. Prórroga: -
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN DAS AXUDAS NO MARCO DAS CONVOCATORIAS DE MOBILIDADE DE POSGRAO, POSDOUTORAMENTO E ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES VISITANTES OU EN RÉXIME DE SABÁTICO. Sinatura: 07/04/08. Vixencia: 22/01/2012. Prórroga: previo acordo. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN E A UNIVERSIDADE/INSTITUCIÓN DE ENSINO SUPERIOR UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A XESTIÓN DA APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “ERASMUS”. SINATURA: 15/11/2009. VIXENCIA: 15/11/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA ATA O 2015.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA LA GESTIÓN DEL PRÓGRAMA ESPAÑOL DE AYUDAS PARA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES "SENECA". SINATURA: 27/12/12. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE  COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDAS EN EL MARCO DEL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN. SINATURA: 06/09/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: DOUS ANOS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN DE AXUDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIDADE DE RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN. SINATURA: 13/11/2013. VIXENCIA: 13/11/2017. PRÓRROGA:-.7242 PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A XESTIÓN DE AXUDAS ERASMUS.ES, FINANCIADAS POLO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, NO MARCO DO PROGRAMA “ERASMUS+”.SINATURA: 05/05/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR UN MÁXIMO DE 2 ANOS ( EN CONXUNTO DURACIÓN TOTAL 6 ANOS COMO MÁXIMO)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN DAS AXUDAS NOS ÁMBITOS DOS SUBPROGRAMAS DE FORMACIÓN E MOBILIDADE DO PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DO TALENTO E O SEU EMPLEABILIDAD DO PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E TÉCNICA E DE INNOVACIÓN 2013-2016 E OUTRAS ACTUACIÓNS DE CONVOCATORIAS DE AXUDAS PARA A MOBILIDADE DE ESTUDANTES E PROFESORES UNIVERSITARIOS. SINATURA: 15/12/2014. 4 ANOS. PRÓRROGA:-.8582 PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DO TALENTO E O SEU EMPLEABILIDAD DO PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E TÉCNICA E DE INNOVACIÓN
 • CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO, POLO QUE SE FORMALIZA A ENCOMENDA DE XESTIÓN PARA A AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE INVESTIGADORA DOS PROFESORES CONTRATADOS PERMANENTES. SINATURA: 05/02/2015. VIXENCIA:31/12/2015. PRÓRROGA:-.8753 ENCOMIENDA GESTIÓN EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN NO ARQUIVO XERAL DA ADMINISTRACIÓN. SINATURA: 03/08/2015. DURACIÓN: 31/12/2016. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓ, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. SINATURA: 16/12/15. VIXENCIA: 31/12/16. PRÓRROGA: -.9582 ARCHIVO GENERAL DE LA ADMNISTRACIÓN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A XESTIÓN DE AXUDAS ERASMUS.ES, FINANCIADAS POLO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS +. SINATURA: 24/09/2015. VIXENCIA: CURSO ACADÉMICO 2015/2016. PRÓRROGA:-.9669 ERASMUS +
 • PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS EN LOS ÁMBITOS DE LOS SUBPROGRAMAS DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016 Y OTRAS ACTUACIONES DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES UNIVERSITARIOS. SINATURA 30/11/2018. VIXENCIA 2 ANOS. 12046

   

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal