Asociacións

Para ampliar información, contactar con:

Secretaría Xeral. Reitoría Universidade de Vigo

Telf.: 986 813617

Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN DE GALICIA. PARA A REALIZACIÓN DOS ESTUDIOS DE INTERESE PARA A ASOCIACIÓN NOS SEGUINTES CAMPOS DE ACTIVIDADE:
  • ESTUDIOS DE SITUACIÓN DO SECTOR
  • RESIDUOS INDUSTRIAIS
  • TECNOLOXÍA APLICADA Ó SECTOR
  • DESENVOLVEMENTOS INFORMÁTICOS
  • ESTUDIOS DE MERCADO
  • ESTUDIOS ESTATÍSTICOS.
  • SINATURA: 15/01/93. VIXENCIA: A RESCISIÓN DO CONVENIO, AGÁS NO SUPOSTO DE INCUMPRIMENTO POR ALGUNHA DAS PARTES, SÓ PODERÁ EFECTUARSE DE MUTUO ACORDO EN CONDICIÓNS PACTADAS.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DO CASCO VELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 27/01/96. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS DE XARDINERÍA (AGAEXAR).SINATURA:18/06/2015. VIXENCIA: 4 ANOS.RENOVACIÓN: TÁCITA.
 • ACORDO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN FUNDAI-AYUDA A LA INFANCIA PARA A CREACIÓN DUNHA OFICINA DE VOLUNTARIADO NA UNIVERSIDADE. SINATURA: 05/12/97. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN INGENIERÍA SIN FRONTERAS PARA A CREACIÓN DUNHA OFICINA DE VOLUNTARIADO NA UNIVERSIDADE. SINATURA: 05/12/97. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA DE ESTUDIANTES (ASES) PARA A CREACIÓN DUNHA OFICINA DE VOLUNTARIADO NA UNIVERSIDADE. SINATURA: 05/12/97. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DEPORTIVA "GIMNASIO TAO". PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA XIMNASIO TOA. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACION DE XUSTIZA E SOCIEDADE DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 13/10/98. VIXENCIA: CATRO ANOS DENDE A SINATURA. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS "EDUARDO CHAO" DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/12/98. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ANEXO DE CREACIÓN DA CÁTEDRA ANFACO NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/03/99. VIXENCIA: INDEFINIDA. 
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ANFACO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/03/99. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA SINATURA. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/06/99. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SELVICULTORES DE GALICIA (SILVANUS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 17/09/99. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A CÁTEDRA ANFACO E A ASOCIACIÓN PROFESIONAL GALEGA DE LICENCIADOS EN CIENCIAS DO MAR. PARA REGULAR A COLABORACIÓN DA CÁTEDRA ANFACO NO SEMINARIO SOBRE CONTROL DE CALIDADE EN PRODUCTOS MARIÑOS CONSERVADOS. SINATURA: 06/10/99. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RURAIS DE GALICIA, APROCA-GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 07/11/99. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS MUSCULARES E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/11/99. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL. SINATURA: 01/12/99. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDDE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CLUSTER DO NAVAL GALEGO. SINATURA: 14/02/00. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA. PARA A ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS. SINATURA: 11/05/00. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, ENTRE A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE ZAMÁNS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/06/00. VIXENCIA: MENTRES DUREN AS OBRAS DA ZONA DE RECREO DE MARCOSENDE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN XUVENIL UNIVERSITARIA MARAVEDI. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. SINATURA: 10/10/00. VIXENCIA: CURSO ACADÉMICO 2000/01. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RUAL RÍO LORE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 23/10/00. VIXENCIA: DENDE A SINATURA. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CULTURAL "ARATI". PARA A COLABORACIÓN DESTA ASOCIACIÓN NA ESCOLA DEPORTIVA DE IOGA DA UNIVERSIDADE. SINATURA: 17/11/00. VIXENCIA: 31/12/01. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA QUIGONG (CHI KUNG) TAIJIQUAN (TAICHI CHUAN) Y ARTES MARCIALES CHINAS. PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES. SINATURA: 17/11/2000. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CULTURAL "ARATI". PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO DE IOGA. SINATURA: 17/11/00. VIXENCIA: ATA O 31/12/01. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE BIOLOXÍA MARIÑA "AUGAMAR" E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/01/01. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO. PARA:
  • REGULA-LA COLABORACIÓN ENTRE ÁMBALAS ENTIDADES PARA FACILITA-LA REALIZACIÓN DE CURSOS NA SEDE DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO POR TER ESTA XA EXPERIENCIA E MATERIAL AXEITADO.
  • A REDUCIÓN DO 50% SOBRE O PREZO DA MATRÍCULA (NOS CITADOS CURSOS) AOS MEMBROS DA UNIVERSIDADE QUE, NO CASO DE BOLSEIROS DO MECD OU BOLSEIROS DE OUTRO TIPO DE AXUDAS POR MOTIVOS ECONÓMICOS SERÁ DO 75%.
  • OS ALUMNOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DOS TRES CAMPUS PODEN PARTICIPAR E BENEFICIARSE DE VARIAS OFERTAS DE PROGRAMACIÓN LÚDICO DEPORTIVA DE AAEOI.
  • SINATURA: 28/02/01. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CURSUS IURIS. PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DOTADOS CON CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 12/03/01. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESARIOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL. SINATURA: 24/04/01. VIXENCIA: O CURSO ACADÉMICO 2001/02. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS "MOREA" PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO. SINATURA: 24/05/01. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN "AIXIÑA" PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO. SINATURA: 24/05/01. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE C OLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO. SINATURA: 01/10/01. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO. SINATURA: 01/10/01. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN COMITÉ EXECUTIVO EXPOSICIÓN MUNDIAL DA PESCA, "WORLD FISHING EXHIBITION" E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/12/01. VIXENCIA: DENDE A SINATURA. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 21/10/02. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASSOCIAÇOM DA LINGUA (AGAL) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 17/01/03. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN CONGRESO GALEGO DA CALIDADE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN NO IV CONGRESO GALEGO DA CALIDADE. SINATURA 04/02/03. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER. PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 08/05/03. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNVIERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA. PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 02/07/03. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL "PRODER II - COMARCA DE PONTEVEDRA" E A UNIVERSIDAD DE VIGO. SINATURA: 23/01/04. VIXENCIA: ATA O 23/01/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PEDAGOGOS E PEDAGOGAS DE GALICIA (APEGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/07/04. VIXENCIA: ATA O 24/07/05. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR UN MÁXIMO DE CATRO ANOS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (AGPTI) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 27/07/04. VIXENCIA: ATA O 31/07/05. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GÁLIX (ASOCIACIÓN GALEGA DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 20/09/04. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS MEDIOAMBIENTALES-APROEMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/10/04. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE MULLERES PESCADORAS DAS RÍAS BAIXAS "ROSA DOS VENTOS" E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/02/05. VIXENCIA: ATA O 18/02/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUBE DEPORTIVO CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE E A UVI. SINATURA: 22/02/05. VIXENCIA: ATA O 22/02/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QIGONG (XIMNASIA CHINESA) DAOYIN YANGSHENG GONG E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 17/03/05. VIXENCIA: ATA O 17/03/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN TÉXTIL DE GALICIA, TEXVIGO PARQUE EMPRESARIAL S. COOP. LDA. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/05/05. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRAIS AMENCER E A UVI. SINATURA: 19/12/05. VIXENCIA: ATA O 19/12/06. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE GALICIA, AJE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 24/01/06. VIXENCIA: ATA O 31/12/06. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ONGD ENXEÑEIROS SEN FRONTEIRAS GALICIA E A UVI PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. SINATURA: 07/02/06. VIXENCIA: ATA O 31/12/06. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A COORDINADORA PARA O ESTUDO DOS MAMÍFEROS MARIÑOS (CEMMA) E A UVI PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 10/03/06. VIXENCIA: ATA O 31/12/08.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS TECNOLÓXICOS DE GALICIA (A.V.I. GALICIA) E A UVI, PARA A REALIZACIÓN DO EVENTO NX CONECTA. SINATURA: 10/05/06. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENXEÑEIROS SEN FRONTEIRAS-GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. SINATURA: 22/05/06. VIXENCIA: ATA O 22/05/07. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN EUROPOLYB E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/06/2006. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE DOUTORAMENTO E ESPECIALIZACIÓN "MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN E CONFLITO SOCIAL". SINATURA: 31/10/06. VIXENCIA: ATA O 31/12/07. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR UN ANO.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRA A ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 16/11/06. VIXENCIA: ATA O 16/11/10. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DO NOROESTE (AIMEN) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/01/07. VIXENCIA: ATA O 12/01/11. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ANEXO AO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DO NOROESTE (AIMEN) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CREACIÓN DA CÁTEDRA "CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN". SINATURA: 12/01/07. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ATENEO DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 21/05/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICO.
 •  
 • – CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ANFACO-CECOPESCA. MÁSTER EN INNOVACIÓN INDUSTRIAL E OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. SINATURA: 29/04/2010. VIXENCIA: 29/04/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICO.
 •  
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 15/04/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: -
 •  
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 18/05/2010. VIXENCIA: 18/05/2014. PRÓRROGA AUTOMÁTICA.
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL. SINATURA: 22/04/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA:
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE LICENCIADOS E ESTUDANTES DE HISTORIA DE OURENSE PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. SINATURA: 26/05/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • – CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL NOROESTE (CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN). MÁSTER EN CREACIÓN, DIRECCIÓN E INNOVACIÓN NA EMPRESA. SINATURA: 25/06/2010. VIXENCIA: 25/06/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN A.N.D.R.E.A. PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 28/06/2010. VIXENCIA: 28/06/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ECONOMICS FOR ENERGY. SINATURA: 06/10/2010. VIXENCIA: 06/10/2015. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN JUAN XXIII. SINATURA: 12/11/2010. VIXENCIA: 12/11/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CEATIMEF (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE INFORMADORES TÉCNICOS SANITARIOS). SINATURA: 14/01/2011. VIXENCIA: 14/01/2015. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • – ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ANFACO-CECOPESCA. PROXECTO “DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E SEGURIDADE ALIMENTARIA MEDIANTE A ACUICULTURA NA COMUNIDADE CAMPESIÑA SANTA BÁRBARA (HUANCAVELICA, PERÚ)”. SINATURA: 21/01/2011. VIXENCIA: 21/01/2015. PRÓRROGA: -
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE NORDIC WALKING DE ESPAÑA (ANE). SINATURA: 08/02/2011. VIXENCIA: 08/02/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN POLA MEMORIA HISTÓRICA DO 36 PONTEAREAS. SINATURA: 14/02/2011. VIXENCIA: 14/02/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE ESCOLAS INFANTÍS (AGADEI) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 20/01/2011. VIXENCIA: 20/01/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ECONOMICS FOR ENERGY. SINATURA: 21/02/2011. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • – CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ONG´D COMETA-COMPROMISO DESDE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SINATURA: 04/03/2011. VIXENCIA: 04/03/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN TRABALINGUA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 05/04/2011. VIXENCIA: 05/04/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 17/03/2011. VIXENCIA: 17/03/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 •  
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. SINATURA: 02/08/2011. VIXENCIA: 30/08/2012. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN NORDIC WALKING DE GALICIA (ANWG). SINATURA: 13/07/2011. VIXENCIA: 13/07/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN AMBILAMP E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/12/2011. VIXENCIA: 02/12/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ENTRE A ASOCIACIÓN AMIGOS E ANTIGOS ALUMNOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 27/02/2012. VIXENCIA-. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS EN INFORMÁTICA DE GALICIA. SINATURA:22/01/07.VIXENCIA:4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS EN INFORMÁTICA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 22/01/07. VIXENCIA: ATA O 22/01/11. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 15/02/07. VIXENCIA: ATA O 15/02/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 08/03/07. VIXENCIA: ATA O 31/12/08. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO ENTRE O COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 31/03/07. VIXENCIA: 31/12/07. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/04/2007. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA ATA UN MÁXIMO DE 3 ANOS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO (AFALU) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 30/04/2007. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE OCEANÓGRAFOS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 09/05/2007. VIXENCIA: 31/12/2007. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE CARBALLIÑO E COMARCA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 30/05/2007. VIXENCIA: CURSO 2006/07. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • SEMINARIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O SEMINARIO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE PONTEVEDRA CARLOS VELASCO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 14/06/2007. VIXENCIA: INDEFINIDA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN "NACER EN CASA" PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA:15/06/07. VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.  
 • –CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E O EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DA COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA. SINATURA:16/10/07. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DEL NOROESTE (AIMEN) E A UVI. SINATURA: 25/10/07. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E A ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE LÍNGUA GALEGA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA:16/11/07. VIXENCIA:ATA O 2017.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ATEXGA, E A ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE PUNTO E CONFECCIÓN, PARA A DOTACIÓN DUNHA MENCIÓN DE HONRA FIN DE ESTUDOS DO TÍTULO PROPIO ESTUDOS SUPERIORES EN DESEÑO TÉXTIL E MODA DE GALICIA. SINATURA: 10/12/2007. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E A ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA (AS-PG) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 14/12/07. VIXENCIA: 31/12/08.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INEO - ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  SINATURA: 12/02/2008. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN PONTEVEDRA "XUNTOS" PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/02/08. VIXENCIA: 14/02/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PERCUSIONISTAS OMAR, PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 27/02/08. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PONTE...NAS ONDAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/03/08. VIXENCIA: 04/03/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • ANEXO AO ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 11/03/08. VIXENCIA: 31/12/08.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL. SINATURA: 13/03/2008. VIXENCIA: 31/12/2008. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS DE PERSOAS AFECTADAS POLA SÍNDROME DE ASPERGER (ASPERGA). SINATURA: 21/05/08. VIXENCIA: 21/05/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PAIS DE PARALÍTICOS CEREBRAIS "AMENCER" PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 29/05/08. VIXENCIA: 29/05/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE OCEANÓGRAFOS DE GALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 29/05/08. VIXENCIA: 31/12/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE RUGBY VETERANOS DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA. SINATURA: 30/05/2008. VIXENCIA: 31/12/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE ALUMNOS E EX ALUMNOS DO CENTRO SAN PABLO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ALUMNOS (AEXPA) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 22/05/08. VIXENCIA: 22/05/09. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/05/08. VIXENCIA: 22/05/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO "TICOS" ENTRE A ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -AGESTIC- E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 22/09/08. VIXENCIA: CONDICIONADA A ACEPTACIÓN DO PROXECTO POLO MITC.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AMIGOS DA TERRA GALICIA-XUVENTUDE. SINATURA: 13/10/08. VIXENCIA: 14/11/08. PRÓRROGA: .-
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS DE PERSOAS AFECTADAS POLA SÍNDROME DE ASPERGER (ASPERGA) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 07/11/08. VIXENCIA: 07/11/09. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACION AREAS PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 18/02/2009. VIXENCIA: 18/02/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS FRIGORÍFICAS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PREPARACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA, AVALIACIÓN E XESTIÓN DO MEDIO MARIÑO E DOS RECURSOS PESQUEIROS. SINATURA: 19/02/2009 . VIXENCIA:  19/02/2010 . PRÓRROGA: ANUAL AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL. SINATURA: 03/04/2009. VIXENCIA: 31/12/2009. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE MULLERES SEPARADAS E DIVORCIADAS DE OURENSE. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO: MÁSTER EN ESTUDOS DE XÉNERO. SINATURA: 18/06/09. VIXENCIA: 18/06/2010. PRÓRROGA: ANUAL AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SPECIAL OLYMPICS GALICIA. SINATURA: 04/09/09. VIXENCIA: 04/09/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN JUAN XXIII E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR O PRACTICUM NA TITULACIÓN DE GRAO EN FISIOTERAPIA/DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. SINATURA: 17/09/2009. VIXENCIA: DURANTE O CURSO 2009/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LEÓN (AFA LEÓN) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/10/2009. VIXENCIA: 02/10/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN AMENCER-ASPACE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR O PRACTICUM NA TITULACIÓN DE GRAO EN FISIOTERAPIA/DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. SINATURA: 28/10/2009. VIXENCIA: DURANTE O CURSO 2009/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE XORNALISTAS E ESCRITORES DE TURISMO. SINATURA: 21/10/09. VIXENCIA: 21/10/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O "SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ" PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 20/10/09. VIXENCIA: 01/07/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ANFACO-CECOPESCA. SINATURA: 30/10/09. VIXENCIA: 30/10/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A “ ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTAL PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA ESCLIMA”. SINATURA: 04/11/09. VIXENCIA: 04/11/2013. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA DE GALICIA APETAMCOR PARA A CELEBRACIÓN DO “I CURSO DE FORMACIÓN EN TRANSPORTE E LOXÍSTICA”. SINATURA: 05/11/09. VIXENCIA: ATA O REMATE DO CURSO. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESCULCA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 09/12/09. VIXENCIA: 09/12/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN MEDIO AMBIENTAL E UNIVERSITARIA SYME. MÁSTER EN XESTIÓN E DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE. SINATURA: 22/03/2010. VIXENCIA: 22/03/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FORÉTICA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 02/03/2010. VIXENCIA: 02/03/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ANEXO AO ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/04/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LENGUAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 28/02/2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN TEATRAL VAGALUME PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 14/04/2012. VIXENCIA: 14/04/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS – CENTRO TÉCNICO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DA PESCA (ANFACO – CECOPESCA) E UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 13/05/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL DOA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 18/04/2012. VIXENCIA: 18/04/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN METALÚRGICA DEL NOROESTE – “AIMEN” E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA. 29/04/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN SOCIEDADES MIXTAS DE PESCA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE BACALAO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE PESCA DE MERLUZA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES PALANGREROS DE ALTURA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES E BUQUES DE PESCA EN EL GRAN SOL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE PESQUERÍAS VARIAS (ANAVAR) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE PALANGRE E OTRAS ARTES DE PONTEVEDRA (ARPOSUR) ) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”.SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DEL LITORAL ESPAÑOL Y SUR DE PORTUGAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE CERCO DE PONTEVEDRA (CERCO) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”.  SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN SOCIEDADES MIXTAS DE PESCA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAYORISTAS, IMPORTADORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 20/04/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN CLUSTER DEL NAVAL GALLEGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 12/03/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE CLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME) E A UNIEVRSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 19/05/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE GALICIA, AJE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 12/03/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE OCEANÓGRAFOS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO DE CAMPUS DE EXCELENCIA INETRNACIONAL “CAMPUS DO MAR. KNOWLEDGE IN DEPTH”. SINATURA: 05/05/2010. VIXENCIA 2 ANOS. PRÓRROGA. TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “A SOBREIRA”. SINATURA: 03/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y COMERCIANTES DEL MUEBLE DE A ESTRADA. SINATURA: 03/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A A.C. FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA. 28/05/2012. VIXENCIA: 28/05/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA DE GALICIA – ACLUXEGA. SINATURA: 29/06/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO SOCIAL DA COMARCA DO DEZA (ACODE) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN.SINATURA: 18/10/2012. VIXENCIA. 18/10/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ALDEAS INFANTILES SOS DE GALICIA. SINATURA 04-10-2012
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA A SÍNDROME DE DOWN, PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN.SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA. UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA. UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PAIS DE XORDOS DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/01/13. VICENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E (A OUTRA PARTE) PARA O RECOÑECEMENTO DE CREDITOS ECTS. SINATURA:28/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRORROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E (A OUTRA PARTE) PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 28/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRORROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN JUAN XXIII E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:10/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN PARA A PROTECCIÓN DOS ANCIÁNS DE LALÍN  E A SÚA COMARCA (APALC) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE OURENSE - ADO.  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/01/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA. SINATURA: 15/01/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA:AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA (ACLUXEGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL NOROESTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN CULTURAL eSe8 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN DE TRADUTORES GALEGOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN BIOMATERIALES CIC BIOMAGURE, PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO "CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COLOIDES E INTERFACES". SINATURA: 22/03/13. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA:.-.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANABAM E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN XUVENIL XARUME E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL XATRAC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN AMIZADE (ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA COMARCA DE PONTEVEDRA)  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN CULTURAL ARELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DE AUTO-TAXIS E AUTO-TURISMOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE GALICIA (AJE GALICIA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL LUCENSE DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AFINES  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E ENFERM@S MENTAIS LENDA  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL VAIPOLORÍO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA ASOCIACIÓN RED ESPAÑOLA MATEMÁTICA-INDUSTRIA (MATH-IN)PARA EL IMPULSO DE LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS MATEMÁTICAS. SINATURA: 27/06/13. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS E PROFESIONAIS DA PROVINCIA DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ACLUXEGA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA: 04/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN CULTURAL ALTO TÁMEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN CULTURAL BURVAL (BURBIA-VALCARCEL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA 2013/2014 ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) Y LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR (ADEAC). SINATURA: 09/07/13. VIXENCIA: 15/09/14. PRÓRROGA: .-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ALDEAS INFANTÍS SOS DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO. SINATURA: 05/11/13. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO. SINATURA: 27/11/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 23/01/2014. VIXENCIA: UN ANO NATURAL. PRÓRROGA: POR PERIODOS ANUAIS.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PARKINSON VIGO. SINATURA: 03/03/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL DE OURENSE RENACER, PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/02/2014. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA. ANUAL ATA UN MÁXIMO DE TRES.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS. SINATURA: 18/02/2014. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS. SINATURA: 18/02/2014. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ENTRE ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESA FAMILIAR, BRICOKING, COREN, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, CRTVG, ENCE, ESTRELLA GALICIA, JEALSA, PÉREZ RUMBAO SAU, NOGAR, RODMAN, E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O PATROCINIO DO FORO ECONÓMICO DE GALICIA. SINATURA: 01/05/2014. VIXENCIA. UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR UN PERIODO IGUAL DE TEMPO.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA EN VIGO “ALBORADA”. SINATURA: 25/11/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA) E A ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA EN VIGO “ALBORADA” PARA A REALIZACIÓN DE I+D COLABORATIVO. SINATURA: 25/11/2014. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. SINATURA: 10/12/2014. VIXENCIA: 31/08/2015. PRÓRROGA: -.8549 ASOCIACIÓN DOWN OURENSE
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA. SINATURA: 22/10/2014. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CULTURAL BURVAL (BURBIA-VALCARCE) PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. SINATURA: 24/03/2014. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • PROPOSTA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA 2014/2015 ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) E A ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR (ADEAC). SINATURA: 24/04/2015. VIXENCIA: 31/012/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACION DE PARKINSON DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. SINATURA: 20/05/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ADDENDA AO CONVENIO ENTRE ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESA FAMILIAR, BRICOKING, COREN, CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO, CRTVG, ENCE, ESTRELLA GALICIA, JEALSA, PÉREZ RUMBAO SAU, NOGAR, RODMAN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O APTROCINIO DO FORO ECONÓMICO DE GALICIA. SINATURA: 16/04/2015. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS DE XARDINERÍA (AGAEXAR).SINATURA:18/06/2015. VIXENCIA: 4 ANOS.RENOVACIÓN: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRA A ASOCIACIÓN "SOCIEDADE ESPAÑOLA
    DE LENGUAS MODERNAS EUROPEAS" E A UNIVERISDADE DE VIGO EN ORDEN Á HABILITACIÓN DE ALTA POR PARTE DO ALUMNADO DE DITA UNIVERSIDADE NO PORTAL DE RECURSOS WWW. LENGUASMODERNAS.COM.9457.LENGUAS MODERNAS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DERECHO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOTENIBLE. SINATURA: 26/11/2015. VIXENCIA:4 ANOS. RENOVACIÓN: TÁCITA.9577 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DERECHO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE GALICIA (AFAGA). SINATURA: 21/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. 9624 AFAGA (ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE GALICIA)
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COORDINADORA GALEGA DE ONG PARA O DESENVOLVEMENTO. SINATURA: 25/01/16. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 9627 COORDINADORA GALEGA DE ONG PARA O DESENVOLVEMENTO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA. SINATURA:10/02/16. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: POR ACORDO DAS PARTES. 9634 ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. SINATURA: 05/02/2016. VIXENCIA : 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9972 MARCO AENOR
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIEVRSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DOWN OURENSE PARA A REALIZACIÓN DU PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. SINATURA: 10/05/2016. 31/12/2016. PRÓRROGA:-.9987 DOWN OURENSE
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA, A ASOCIACIÓN AMIGOS DA TERRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PRESENTACIÓN E EXECUCIÓN DO PROXECTO “MÉTODO BIOINTENSIVO: INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE ALIMENTOS A NIVEL FAMILIAR EN NICACARAGUA”. SINATURA: 29/06/2016. VIXENCIA: FINALIZACIÓN DO PROXECTO. PRÓRROGA.-.10286 AMIGOS DE LA TIERRA
 • ACUERDO DE COLABORACIÓN Y CESIÓN DEL USO DEL LOGOTIPO ENTRE ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/05/2016. VIXENCIA: 01/06/2016. PRÓRROGA:-.10431 ACNUR
 •  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN AMIGOS DA TERRA PARA A XESTIÓN DA HORTA ECOLÓXICA COMUNITARIA DO CAMPUS LAGOAS-MARCOSENDE. SINATURA: 01/03/2017. VIXENCIA: 2 ANOS.10642 AMIGOS DA TERRA
 •  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL DE OURENSE RENACER, PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 13/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO POLÍGONO SAN CIBRAO. SINATURA: 18/07/2017. VICENCIA: 4 ANOS. 10907 EMPRESARIOS SAN CIBRAO
 • CONVENIO ENTRE ASOCIACIÓN FORO ECONÓMICO DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O PATROCINIO DO FORO ECONÓMICO DE GALICIA. SINATURA: 24/01/2017. VIXENCIA: 1 ANO. 10909 FORO ECONÓMICO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA. SINATURA 10/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11112 TRAMA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE OURENSE (ADO) PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. SINATURA 31/10/2017. VIXENCIA 31/12/2017. 11113 ADO 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (AGACA). SINATURA 31/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11119 AGACA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA "DIRECTIVOS/AS POR UN DÍA". SINATURA 2/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11168 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS. SINATURA 27/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11169 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E APAG. SINATURA 18/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11198 APAG
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE OURENSE (ADO) PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. SINATURA 22/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11263 ADO
 • ACORDO DE PRÓRROGA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN FORO ECONÓMICO DE GALICIA ASINADO O 24 DE XANEIRO DE 2017. SINATURA 23/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11325 FORO ECONÓMICO DE GALICIA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. SINATURA: 18/4/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11539 ASOCIACIÓN PARTICIPA
 • CONVENIO ENTRE O COLECTIVO RPM E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O IMPULSO DO PROGRAMA RESIDENCIAS PARAISO. SINATURA: 12/3/2018. VIXENCIA: UN ANO. 11634 RESIDENCIAS PARAISO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN AMBILAMP Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO, PARA IMPLANTAR MECANISMOS QUE FACILITEN LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE LÁMPARAS. SINATURA 12/6/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11741 AMBILAMP
 • ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS, LA ASOCIACIÓN SEITURA 22, EL GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL ULLA-TAMBRE-MANDEO, LA ASOCIACIÓN MONTES Y VALES ORIENTAIS, LA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL LIMIA-ARNOIA, LA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DA TERRA CHÁ, LA ASOCIACIÓN TERRAS DE MIRANDA, LA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL COMARCA DE LUGO, LA ASOCIACIÓN MIÑO-ULLA, LA UNIVERSIDAD DE VIGO, EL AYUNTAMIENTO DE ALLARIZ, LA FUNDACIÓN JUANA DE VEGA, LA ASOCIACIÓN EUROEUME, EL CONSORCIO DE RESERVA DE BIOSFERA ORDESA VIÑAMALA Y LA ASOCIACIÓN GESTORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS VALLES OMAÑA Y LUNA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN "ALIMENTOS DE LA BIOSFERA: RED PARA LA PROMOCIÓN DE CIRCUITOS CORTOS ALIMENTARIOS BAJO LA MARCA RESERVA DE BIOSFERA ESPAÑOLAS". SINATURA 12/11/2018. VIXENCIA 31/12/2019. 11953
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y ANASBABI CILIOPATÍAS. SINATURA 15/11/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11956
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN EXECUTIVAS DE GALICIA, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, UNIVERSIDADE DA CORUÑA E UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 17/12/2018. VIXENCIA 1 ANO. 12024
 • ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LENGUAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR (ACLES) Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA EL USO DEL MODELO CERTACLES. SINATURA 12/4/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12290
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES (AUGC). SINATURA 27/3/2019. VIXENCIA 2 ANOS. 12324
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACION AMIGOS DA TERRA. SINATURA 23/5/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12393
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACION ESCOLA DEPORTIVA OURENSE PARA A PARTICIPACIÓN DE DOUS EQUIPOS DE CATEGORÍA JUNIOR NAS COMPETICIÓNS FEDERADAS DE BALONCESTO. SINATURA 1/1/2019. VIXENCIA 31/8/2019. 12478
 • CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACION AMIGOS DA TERRA PARA A XESTION DA HORTA ECOLOGICA COMUNITARIA DO CAMPUS LAGOA-MARCOSENDE. SINATURA 19/6/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12559

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal