Cámaras de comercio

Para ampliar información, contactar con:

Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo

Telf.: 986-813617

Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

  • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A ORGANIZACIÓN CONXUNTA DE ACTIVIDADES RELATIVAS A I+D E FORMACIÓN ENCAMIÑADAS Ó APOIO ÁS COMISIÓNS DA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE OURENSE. Sinatura: 30/01/01. Vixencia: un ano renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente
  • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA ACCIÓNS DE FORMACIÓN. Sinatura: decembro 91?. Vixencia: un ano a contar dende o día da sinatura e se entenderá prorrogado de maneira indefinida por períodos sucesivos de un ano, salvo denuncia escrita de algunha das partes.
  • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CÁMARA DE COMERCIO DE VIGO. PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL. SINATURA: 22/10/08. VIXENCIA: 22/10/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
  • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CÂMARA HISPANO PORTUGUESA DE COMERCIO E INDUSTRIA. SINATURA: 13/02/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
  • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA. 31/05/2012. VIXENCIA: 31/05/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
  • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
  • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE  A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE PONTEVEDRA. SINATURA: 22/07/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal