CSIC

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986-813617
Correo electrónico:
asxeru02@uvigo.es

 • PRORROGA DO CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CSIC E A UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE RECOÑECE O GRUPO DE FÍSICA DA TERRA COMO UNIDADE ASOCIADA. Sinatura: 30/06/06. Vixencia: ata o 30/06/09
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 19/05/95. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, prorrogable automaticamente por períodos idénticos, a menos que una das partes o denuncie expresamente por escrito.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E EL CONSEJO SUPERIOR D INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN CENTROS DESTE ORGANISMO POR ALUMNOS PREGRADUADOS. Sinatura: 04/01/99. Vixencia: un ano, a partir da data da sinatura, entendéndose prorrogado por prazos adicionais dun ano, se chegado o termo non foi denunciado por algunha das partes.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DO GRUPO DE FÍSICA DE LA TIERRA DESTA UNIVERSIDADE, COMO UNIDADE ASOCIADA Ó CSIC A TRAVÉS DO SEU INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS. Sinatura: 12/06/00. Vixencia: tres anos a partir da data da sinatura, prorrogable por acordo expreso das partes.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS/ E A UNIVERSIDADE DE VIGO, RELATIVO Á PARTICIPACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR DE ESTA UNIVERSIDADE EN PROXECTOS CIENTÍFICOS ADMINISTRADOS POLO CSIC. SINATURA: 26/02/2008. VIXENCIA: 26/04/2009.
 • PRORROGA DO CONVENIO DE COOPERACIÓN CSIC – UNIVERSIDADE DE VIGO ASINADO O 12/06/00. Sinatura: 06/05/03. Vixencia: tres anos dende o 12/06/03. 
 • PRÓRROGA AO CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DO GRUPO DE FÍSICA DA TERRA DE DITA UNIVERSIDADE, COMO UNIDADE ASOCIADA AO CSIC A TRAVÉS DO SEU INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. SINATURA: 18/05/2009. VIXENCIA: 12/06/2012. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DO GRUPO DE FÍSICA DA ATMOSFERA E DO OCÉANO DESTA UNIVERSIDADE, COMO UNIDADE ASOCIADA AO CSIC A TRAVÉS DO SEU INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA. SINATURA: 01/09/09. VIXENCIA: 01/09/2012. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REGULAR AS CONDICIÓNS DERIVADAS DA ASIGNACIÓN TEMPORAL DO DR. D. LUIS FELIPE MIRANDA PALACIOS Á CITADA UNIVERSIDADE. SINATURA: 22/03/2011. VIXENCIA: 22/03/2015. PRÓRROGA: -
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA. 10/09/2010. VIXENCIA: 10/09/2012. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA FORMALIZAR LA ASOCIACIÓN DEL GRUPO DE FÍSICA DE LA ATMÓSFERA Y DEL OCÉANO DE DICHA UNIVERSIDAD COMO UNIDAD ASOCIADA DE I+D+I AL CSIC A TRAVÉS DEL INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA. SINATURA: 12/11/13. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA FORMALIZAR A ASOCIACIÓN DA UNIDADE “AGROBIOLOGÍA AMBIENTAL. CALIDAD DE SUELOS Y PLANTAS” DE DITA UNIVERSIDADE COMO UNIDADE ASOCIADA DE I+D+I AO CSIC A TRAVES DA MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA. SINATURA: 23/07/2014. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE GRAO. SINATURA: 04/09/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • PRORROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 20 DE JULIO DE 2011 ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) Y EL SISTEMA GALLEGO UNIVERSITARIO, PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN POR ESTA ASOCIACIÓN DE DETERMINADOS ESPACIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEL CSIC EN BRUSELAS. SINTAURA:20/07/2015. DURACIÓN:19/07/2017. PRÓRROGA: EXPLÍCITA.CSIC BRUSELAS

   

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal