Entidades deportivas

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitoría Universidade de Vigo
Telf.: 986-813617
Correo electrónico:
asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ESCOLA DE ESGRIMA PONTEVEDRA (ESPO). SINATURA: 16/12/09. VIXENCIA: 16/12/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB ESCOLA DE XIMNASIA VAGALUME. SINATURA: 16/12/09. VIXENCIA: 16/12/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E  SOCIEDADE DEPORTIVA TEUCRO. SINATURA: 15/09/09. VIXENCIA: 15/09/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB ROTARIO DE PONTEVEDRA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 19/11/08. VIXENCIA: 19/11/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A U. DE VIGO E O VIGO RUGBY CLUB. SINATURA: 01/06/2007. VIXENCIA: 30/06/2008 (RENOVACIÓN TÁCITA ANUAL).
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUB DEPORTIVO BOSCO-CELTA E A UVI, PARA PROMOVER A PRÁCTICA DO BALONCESTO. SINATURA: 15/02/07. VIXENCIA: ATA O 30/07/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUBE BALONCESTO GESTIBÉRICA VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA FOMENTAR A PRÁCTICA DO BALONCESTO. SINATURA: 31/01/07. VIXENCIA: ATA O 30/07/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUB NATACIÓN SINCRONIZADA PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/10/06. VIXENCIA: ATA O 24/10/10, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUBE NATACIÓN PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/10/05. VIXENCIA: 26/10/09, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LEIS PONTEVEDRA F.S. E A UVI. SINATURA: 08/11/04. VIXENCIA: ATA O 08/11/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/11/04. VIXENCIA: ATA O 12/11/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUBE BALONCESTO ARXIL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PROMOCIÓN DO BALONCESTO FEMININO DENTRO DA UNIVERSIDADE. SINATURA: 25/03/04. VIXENCIA: ATA O 25/03/05, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 13/11/03. VIXENCIA: UN ANO, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE, SALVO DENUNCIA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DELEGACIÓN DE VIGO DA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DA ESCOLA DE ATLETISMO. SINATURA: 24/01/02. VIXENCIA: ATA O 01/10/02, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUBE DEPORTIVO UNIVERSITARIO DEREITO-EMPRESARIAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TENIS NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99, CONSIDERÁNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCE DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE SQUASH. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE SQUASH. SINATURA 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO. PARA O DESENVOLVEMENTO DOS DEPORTES DE NATACIÓN, VELA E WATERPOLO. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE VIGO E AUGUSTO ESTÉVEZ ARIAS. PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO BALONCESTO NA UNIVERSIDADE. SINATURA: 02/11/98. VIXENCIA: UN ANO, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E J. RAMÓN PEREIRA RODRÍGUEZ. PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE BALONCESTO NA UNIVERSIDADE. SINATURA: 02/11/98. VIXENCIA: UN ANO, CONSIDERÁNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCE DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE TENIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TENIS. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE RUGBI. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE RUGBI. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: 01/10/99, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB DE REMO "VIRXE DA GUÍA". PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE REMO. SINATURA: 01/10/97. VIXENCIA: ATA O 01/10/98, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE BADMINTON. PARA ASESORAMENTO DA ESCOLA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE BADMINTON. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO CON ARCO. PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TIRO CON ARCO. SINATURA: 01/10/98. VIXENCIA: ATA O 01/10/99, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGRUPACIÓN DEPORTIVA "FAMU" DE VIGO. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE IUDO. SINATURA: 01/10/97. VIXENCIA: ATA O 01/10/98, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO CON ARCO. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TIRO CON ARCO. SINATURA: 01/10/97. VIXENCIA: ATA O 01/10/98, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO. PARA O DESENVOLVEMENTO DOS DEPORTES DE NATACIÓN, VELA E WATERPOLO. SINATURA: 01/10/97. VIXENCIA: ATA O 01/10/98, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE BADMINTON. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DA ESCOLA DEPORTIVA DE BADMINTON. SINATURA: 01/01/97. VIXENCIA: ATA O 01/10/97, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUBE DEPORTIVO UNIVERSITARIO DEREITO-EMPRESARIAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TENIS NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: ATA O 01/10/97, CONSIDERÁNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCE DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUBE ALPINO MANZANEDA. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE ESCALADA. SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: ATA O 01/10/97, CONSIDERÁNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCE DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE RUGBI. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE RUGBI. SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: ATA O 01/10/97, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN DEPORTIVA "KIAP". PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE FULL CONTACT. SINATURA: 01/10/96. ATA O 01/10/97, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE TENIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TENIS. SINATURA: 11/04/96. VIXENCIA: ATA O 31/10/96, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE TENIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TENIS. SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: ATA O 01/10/97 ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB MONTEÑAIROS CELTAS. PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES QUE TEÑAN COMO PRINCIPAL OBXECTIVO A PRÁCTICA E A DIFUSIÓN DO MONTAÑISMO EN TÓDALAS SÚAS FACETAS.SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: ATA O 01/10/97, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE TENIS DE MESA. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA. SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: ATA O 01/10/97, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE HOCKEI. PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE HOCKEI. SINATURA: 31/07/95. VIXENCIA: ATA O 31/10/95, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE SQUASH. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE SQUASH. SINATURA: 02/05/95. VIXENCIA: ATA O 31/10/95, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COALBORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA. PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA DE AEROBIC. SINATURA: 13/12/95. VIXENCIA: ATA O 31/10/95, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO CLUB NÁUTICO RÍA DE PONTEVEDRA. PARA A CREACIÓN DA ESCOLA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE PIRAGÜISMO. SINATURA: 01/01/93. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, CONSIDERÁNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCE DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO. PARA A REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES NA ESCOLA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE CICLISMO. SINATURA: 20/01/93. VIXENCIA: UN ANO, ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN DE XADRES. PARA A CREACIÓN DA ESCOLA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE XADREZ. SINATURA: 21/02/92. VIXENCIA: UN ANO ENTENDÉNDOSE RENOVADO ANUALMENTE SE NON SE PRODUCEN VARIACIÓNS OU DENUNCIA EXPRESA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BAMIO CLUB DE OURENSE. PARA ACCESO DOS ALUMNOS DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE ÁS INSTALACIÓNS DO CLUB. SINATURA: 12/12/91. VIXENCIA: ANUAL, COMPUTÁNDOSE POR ANOS ACADÉMICOS, RENOVABLES AUTOMATICAMENTE 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO. SINATURA: 09/02/2010. VIXENCIA: 09/02/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB CICLISTA RÍAS BAIXAS. SINATURA: 29/09/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO E COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O VIGO RUGBY CLUB. SINATURA: 01/01/2012. VIXENCIA: 01/01/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SCHOOL PADEL CENTER INDOOR PONTEVEDRA SL. SINATURA: 20/01/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O REAL CLUB CELTA DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA. 21/09/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE DEPORTIVA “RIO ULLA”. SINATURA: 03/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLUB DEPORTIVO OURENSE, SAD E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL REAL CLUB CELTA DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO "CAMPUS DEL MAR". SINATURA: 21/09/13. VIXENCIA: .-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB X-TRAIL VIGO. SINATURA: 04/11/13. VIXENCIA: CURSO 2013-2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CLUB SALVAMENTO ACUÁTICO DE PONTEVEDRA (SAPO). SINATURA: 17/09/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGRUPACIÓN DEPORTIVA VIGO. SINATURA: 31/07/2014. VIXENCIA: 31/07/2015. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO. SINATURA: 17/10/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB DEPORTIVO BOSCO-CELTA DE VIGO. SINATURA: 01/01/2015. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O VIGO RUGBY CLUB. SINATURA: 12/02/2015. VIXENCIA:-. PRÓRROGA:-.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓ ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUBE”CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE RUGBY CLUB” PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O VIGO RUGBY CLUB. SINATURA:01/01/2016. VIXENCIA:31/12/2015. RENOVACIÓN: ANUAL.9513.VIGO RUGBY CLUB
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB PEÑA TREVINCA MONTAÑEIROS DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN DA ESCALADA E OS DEPORTES DE MONTAÑA. SINATURA: 01/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10478 PEÑA TREVINCA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB DEPORTIVO BOSCO PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO BALONCESTO. SINATURA: 01/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10556 CLUB DEPORTIVO BOSCO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNVERSIDADE DE VIGO E SOOM MANAGEMENT, S.L. PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA E A ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE. SINATURA 1/1/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10565 SOOM
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB “CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE RUGBY CLUB” PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA. SINATURA: 01/01/2017. VIXENCIA: UN ANO.10717 OURENSE RUGBY
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O VIGO RUGBY CLUB PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO RUGBY. SINATURA: 01/01/2017. VIXENCIA: UN ANO.10746 VIGO RUGBY
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E IFITNESS INSTALAICONES DEPORTIVAS, S.L. VIGO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11082 IFITNESS 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓNE ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CLUB KAE SPORT PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11083 KAE SPORT 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AD GIMNASIO ESCUELA TAO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS. SINATURA 22/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11092 AD GIMNASIO ESCUELA TAO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FLORIDA GYM, S.L. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11094 FLORIDA GYM, S.L. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E MAIS DXT ASOCIACIÓN DEPORTIVA PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 21/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS. 11096 MAIS DXT 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GIMNASIO MARBEL SC PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 12/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS 11097 GIMNASIO MARBEL 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E VIGOENTRENA FIT SL PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11098 VIGOENTRENA FIT 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INFINITAMENTE FITNESS, S.L. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11104 INFINITAMENTE FITNESS, S.L.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO 2015 PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DO FÚTBOL E O FÚTBOL SALA. SINATURA 01/10/2017. VIXENCIA 1 ANO. 11153 ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO 2015 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GIMNASIO FEMENINO FORMAX PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS. SINATURA 01/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11166 GIMNASIO FEMENINO FORMAX
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GIMNASIO DINAMIC CENTER PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 14/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11167 GIMNASIO DINAMIC CENTER
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y EL CLUB DE GIMNASIA ACROBÁTICA FLIC FLAC DE VIGO. SINATURA 14/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11219 FLIC FLAC
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BU-PO ASOCIACIÓN DEPORTIVA PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 1/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11248 BU-PO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB ESCOLA DE XADREZ PONTEVEDRA PARA A PROMOCIÓN DO XADREZ. SINATURA 1/1/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11311 XADREZ PONTEVEDRA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN XADREZ OURENSÁN UNIVERSITARIO PARA A PROMOCIÓN DO XADREZ NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA 1/1/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11312 XADREZ OURENSE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O C.D. UNIVERSITARIO DE DEREITO-EMPRESARIAIS PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DO TENIS. SINATURA 1/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11381 PRÁCTICA DO TENIS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB "CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE RUGBY CLUB" PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA. SINATURA 1/1/2018. VICENXIA 1 ANO. 11389 OURENSE RUGBY CLUB
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A.D. FAMU PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/9/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11415 A.D. FAMU
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E COLISEUM 90, S.A. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/9/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11419 COLISEUM 90
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E XIMNASIO KIAP VIGO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 22/9/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11420 XIMNASIO KIAP
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESCOLA DEPORTIVA OURENSE PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DO BALONCESTO. SINATURA 1/1/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11487 ESCOLA DEPORTIVA OU
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AGRUPACIÓN DEPORTIVA CHAN DO FENTO. SINATURA: 16/4/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11547 CHAN DO FENTO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB OURENSE GAELS PARA A PROMOCIÓN DO FÚTBOL GAÉLICO. SINATURA: 1/1/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11548 CLUB OURENSE GAELS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O VIGO RUGBY CLUB OURENSE PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO RUGBY. SINATURA: 1/1/2018. VIXENCIA: 1 ANO. 11557 VIGO RUGBY
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB DEPORTIVO AURUM PARA A ORGANIZACIÓN DO OURENSE TERMAL MEETING 2018 NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA 10/5/2018. VIXENCIA 12/5/2018. 11591 CLUB DEPORTIVO AURUM
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB NATACIÓN ESCUALOS PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DA NATACIÓN. SINATURA 8/5/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11664 ESCUALOS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AQUA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA, S.A.U. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 4/7/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11820 AQUA VIGO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GYMSIM CLUB PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 4/7/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11821 GYMSIM CLUB
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DAOYIN PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 2/7/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11835 DAOYIN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E MEGA VIGO, S.L. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 4/7/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11836 MEGA VIGO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BUCEO ISLAS CÍES PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 4/7/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11837 ISLAS CÍES
 • ADENDA DE PRÓRROGA AO CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO 2015 PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DO FÚTBOL E O FÚTBOL SALA. SINATURA 13/9/2018. VIXENCIA 1/10/2019. 11878
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ACADEMIA GIMNASIO 2000 PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 1/9/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11900
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A REAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL PARA A PROMOCIÓN DO FÚTBOL E FÚTBOL SALA. SINATURA 1/9/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11924
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVEDRSIDADE DE VIGO E O CAMPUS OURENSE CLUBE DE BALONMÁN PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO BALONMÁN. SINATURA 1/9/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11955
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB VOLEI SAN MARTIÑO PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO VOLEIBOL. SINATURA 1/9/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11977
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB ROLLER DERBY PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO ROLLER DERBY. SINATURA 1/10/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11978
 • CONVENIO MARCO DE  COLABORACIÓN ENTRE LA REDE E ESCOLAS CON FORMAÇÃO EM DESPORTO DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO PÚBLICO (REDESPP) Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN, DEPORTE Y SALUD. SINATURA 13/11/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11991
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB TENIS DE MESA VIGO PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA DO TENIS DE MESA. SINATURA 1/2/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12144
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE ORIENTACIÓN PARA A PROMOCIÓN DA MODALIDADE DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN. SINATURA 15/3/2019. VIXENCIA 31/12/2022. 12204
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO (FEGAPI). SINATURA 18/2/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12304
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CÍRCULO CULTURAL, MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SINATURA 1/1/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12414
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB ESCOLA DE XADREZ PONTEVEDRA PARA A PROMOCIÓN DO XADREZ. SINATURA 1/1/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12481
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUB DEPORTIVO AURUM PARA A ORGANIZACIÓN DO UORENSE TERMAL MEETING 2019 E O VIII TROFEO CLUB DEPORTIVO AURUM. SINATURA 1/3/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12513
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E DEPORTES ASOCIADOS (FGJUDO). SINATURA 8/6/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12514
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ORGANIZIA EVENTOGLOBAL PARA A PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 27/5/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12560

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal