Convenios de 2017

 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAYEUSIS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10500 MAYEUSIS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10501 UNIVERSAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GERIATROS SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10502 GERIATROS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARTENOVA PUBLICIDAD, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10503 ARTENOVA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BUILDING EFASHION, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10504 BUILDING
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO TECNOLÓGICO DE GRUPO COPO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10505 COPO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AXA SEGUROS GENERALES SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10506 AXA
   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KPMG, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10507 KPMG
   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KEY TO SUCCESS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10508 KEY
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FICCIÓN PRODUCCIONES, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10509 FICCIÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NO-KO DEPORTE Y SALUD, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10510 NO-KO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESDEGAL, SLP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10511 GESDEGAL
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALLEGA DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, SLP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10512 GALLEGA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AMOEDO ASESORES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10513 AMOEDO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTUDIO BETHENCOURT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/10/2016. VIXENCIA. 4 ANOS.10514 ESTUDIO BETHENCOURT
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁNGEL ENRIQUE GONZÁLEZ CORBACHO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10515 ANGEL ENRIQUE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10516 CONSTRUCCIONES TABOADA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10517 BENTELER
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADM ASESORES VILLAGARCÍA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10518 ADM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SUMMA AUDITORES, SLPU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10519 SUMMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAISFERR BABEL SPEAKERS SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA. 15/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10520 MAISFERR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENTERPRISE (AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A.) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA. 03/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10521 ENTERPRISE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXSEQUOR MANAGEMENT, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA. 02/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10522 EXSEQUOR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESCOLA DEPORTIVA VAL MIÑOR NIGRÁN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA. 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10523 VAL MIÑOR
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA “ALBORADA” E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA. 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10524 ALBORADA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTEREOARTE ESTUDIOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10527 ESTEREOARTE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FITSPORT NATURAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10528 FITSPORT
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARREPIÓNS CB E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10529 ARREPIÓNS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PATRIA HISPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10530 PATRIA HISPANA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO DEPORTIVO MABEL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10531 CENTRO DEPORTIVO MABEL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FANDICOSTA, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10532 FANDICOSTA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AYUNTAMIENTO DE RIBEIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/12/2016. VIXENCIA 4 ANOS.10533 CONCELLO DE RIVEIRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE APIT-GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10534 APIT
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO A3 TÉCNICOS Y ASESORES DE EMPRESAS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10535 GRUPO A3
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUCHO MÁS QUE PRODUCTOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10536 MUCHO MAS QUE PRODUCTOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDICIONES BOLANDA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10537 EDICIONES BOLANDA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESGLOBAL NOROESTE, SL EDICIONES BOLANDA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10538 GESGLOBAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESKAY SPAIN, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10539 ESKAY
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JBTHOMAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10540 JBTHOMAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EIREGRAMCO LIMITED E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMCIAS EXTERNAS NO ESTRANXEIRO. SINATURA: 31/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10541 EIREGRAMCO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AXA MEDIA IT AND LOCAL SUPPORT SERVICES, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10542 AXA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LUCKIA GAMING GROUP SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10543 LUCKIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CYTEM- CONSEJEROS Y TÉCNICOS MERCANTILES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS 10544 CYTEM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE M&G SOLUCIONES DE FACILITY SERVICES, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10545 M&G
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOMOS LA VENTANA S. COOP. GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10546 SOMOS LA VENTANA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CABRAL ASEGURADORES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10547 CABRAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TURYELECTRO GALICIA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10548 TURYELECTRO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE G3M OPERATIONAL CONSULTING SLL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10549 G3M
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EIREGRAMCO LIMITED E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. 10550 EIREGRAMCO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/10/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10551 ORBALLO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONCELLO DE CELANOVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10555 CONCELLO DE CELANOVA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEM ASOCIADOS CONTADURÍA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10557 CEM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA ESTUDIO EMPRENDEDOR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS SINATURA: 24/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10558 ASESORÍA ESTUDIO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNIPRO PONTEVEDRA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/12/2016 VIXENCIA: 4 ANOS.10559 UNIPRO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CIDADE DE AS BURGAS FÚTBOL SALA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10560 CIDADE AS BURGAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ISS FACILITY SERVICES SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10566 ISS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VALMI ACI-MIR CONSULTING, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10567 VALMI
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXE DANUBE BUDAPEST E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMCIAS EXTERNAS NO ESTRANXEIRO. SINATURA: 4 ANOS. 10568 DANUBE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE MOVILIDAD DE VIGO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10569 EMPRESA DE SERVICIOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GIL VILLANUEVA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10570 GIL VILLANUEVA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTERASESORÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10572 INTERASESORÍA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AVANQUA OCEANOGRAFIC AGORA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10573 AVANQUA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10574 FUNDACION CIDADE CULTURA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁLVAREZ REAL, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10575 ALVAREZ REAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BLUSCUS TURISMO MARINERO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10576 BLUSCUS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ABACERÍA DEL MONASTERIO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10577 ABACERIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMMMA MOBILE SOLUTIONS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10578 EMMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10580 CLUB NATACION
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TEE TRAVEL, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10581 TEE TRAVEL
  46. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANA TREVISANI, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10582 ANA TREVISANI
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10583 CARITAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADO (ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10584 ADO
  49. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OURENSE RUGBY E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10585 OURENSE RUGBY
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Mª GLORIA SÁNCHEZ YZQUIERDO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10586 GLORIA SANCHEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JORGE RODRÍGUEZ RIVAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10587 JORGE RODRIGUEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ULTRASMARTS NETWORKS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS10588 ULTRASMARTS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WELKIN TECNOLOGIES, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10589 WELKIN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10590 AUDITORES DE FINANZAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORAMIENTO E XESTIÓN DE ENTIDADES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/11/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10591 ASESORAMIENTO E XESTIÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CRISTINA COLLAZO PIÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10592 CRISTINA COLLAZO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGUIAS DE VIGO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10595 AGUIAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10596 FUNDACION AMIGOS DE GALICIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERAVAL, SGR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10597 IBERAVAL
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CAS D’OLEIRO 2.0, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10598 CAS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTACIÓN DE SERVICIO DE BANDEIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10599 ESTACION DE SERVICIO BANDEIRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDICIONES CONDÉ NAST SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10600 CONDE NAST
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EUDITA-AUDITEC TÉCNICOS AUDITORES SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10601 EUDITA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VITRALBA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10602 VITRALBA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUALITY MANAGEMENT CONSULTORES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10603 QUALITY
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BODEGAS LAGAR DE PINTOS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10604 BODEGAS LAGAR
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ATC VIGO ASESORES CONSULTORE, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10605 ATC
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARTÍN LEMA POSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10606 MARTIN LEMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIOS, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10607 PLACAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE J. VIQUEIRA LAGO CONSTRUCCIONES, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10608 VIQUEIRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FINANCONSULTING JADE SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10609 FINANCONSULTING
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FRIGORÍFICOS DE GALICIA SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 2/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10611 FRIGORIFICOS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HACCE SOLUCIONES TIC, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10612 HACCE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE METALSHIPS & DOCKS, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS 10613 METALSHIPS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10614 ASIME
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARROCERA CASTROSUA SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10615 CASTROSUA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FASHION RETAIL, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10616 FASHION
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTUDIO RURBAN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10617 RURBAN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BOSCH SERVICE SOLUTIONS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10618 BOSCH
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BAOBAB TEATRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10620 BAOBAB
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EV GALICIA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10621 EV GALICIA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HERGOME SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10622 HERGOME
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RM SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10623 RM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA CULTURAL E ESCOLA DE TEMPOLIBRE PASPALLÁS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10624 PASPALLÁS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BUSINESS FOR BUSINESS SC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/10/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10625 BUSINESS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MEPRONOR SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10626 MEPRONOR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TAHONA MODERNA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10627 TAHONA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DACHSER SPAIN AIR & SEA LOGISTICS SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10627 TAHONA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10631 FUNDACION INSTITUTO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ABRIL STUDIO GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10632 ABRIL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MADERAS TRIGO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10633 MADERAS TRIGO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DSV ROAD SPAIN SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/03/207. VIXENCIA: 4 ANOS.10638 DSV
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE START ELECTRONICA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10639 START
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DELTACARGO SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10640 DELTACARGO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OSP & ASOCIADOS AUDITORES, SLP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.
  10641 OSP
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PEOPLE AND MARKET S E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10646 PEOPLE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REIZENTOLO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10647 REIZENTOLO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA DOCAMPO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10648 ASESORIA DOCAMPO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SDEA SOLUTIONS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.
  10649 SDEA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MATÍAS DE CABO E HIJOS, SL (HOTEL RÍAS BAJAS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10651 MATIAS CABO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE D3 GESTIÓN SC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10652 D3
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HISPAPLASTI SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10653 HISPAPLASTI
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROYECON GALICIA SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10654 PROYECON
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NAMARINE TREBA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10655 NAMARINE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGRUPACIÓN APÍPOLA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10656 AGRUPACION APICOLA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HEMISFERIOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10657 HEMISFERIOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10658 VOTORANTIM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRESCÉ ORIENTACIÓN E TECNOLOXÍA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10659 TRESCE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ZYGOS CENTRO GALLEGO DE REPRODUCCIÓN SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10660 ZYGOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INDECO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/11/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. 10661 INDECO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SANLUCAR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10662 SANLUCAR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LEGALFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10663 LEGALFORMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KISSINGER BALTIC CORPORATION SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10664 KISSINGER
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE APACAF E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10665 APACAF
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMPOSTELAE EVENTOS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10666 COMPOSTELAE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GABINETE DE ARQUEOLOXÍA E XESTIÓN DO PATRIMONIO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10667 GABINETE DE ARQUEOLOXIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIANA DORRIBO PÉREZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10668 DIANA DORRIBO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LUZ VERDE EVENTOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10670 LUZ VERDE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN FICBUEU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10671 FICBUEU
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CUALTIS SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10672 CUALTIS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMBALIA AGENCIA MARÍTIMA SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA. MARZO 2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10673 COMBALIA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MANTELNOR OUTSOURCING, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10674 MANTELNOR
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CD CHOCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10675 CHOCO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ECOCELTA GALICIA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10677 ECOCELTA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MECANO SPORT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10678 MECANO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ORIONIS SMART WATER NETWORKS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/207. VIXENCIA: 4 ANOS.10679 ORIONIS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COPESMA CONGELADOS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10680 COPESMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARCEA XESTIÓN DE RECURSOS NATURAIS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10682 ARCEA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PHARMAMODELLING SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10683 PHARMAMODELLING
 •  CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (CURICULARES) EN ENTIDADES COLABORADORAS. SINATURA: 06/02/2017. VIXENCIA: 31/08/201710684 UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRANSPORTES PORTUARIOS GALLEGOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10687 TRANSPORTES PORTUARIOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERNIXY INTERNATIONAL SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/2017. VIXENCIA:4 ANOS.10688 FERNIXY
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10691 CRUZ ROJA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NEXO 8 ETT SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS.10692 NEXO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAMOSA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10693 FAMOSA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:05/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10695 FUNDACIÓN DIAGRAMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALICIA PROCESSING SEAFOOD, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10698 GALICIA PROCESSING
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ROSAMÉNDEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10700 ROSAMENDEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NORPREVENCIÓN, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.SINATURA: 10/03/2017. SINATURA. 4 ANOS.10701 NORPREVENCIÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORAMIENTO DE EMPRESAS GESPESA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10702 Convenio Cooperación Asesoramiento de empresas GESPESA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOLUNION SEGUROS DE CRÉDITO COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10703 Convenio Cooperación SOLUNION S.A
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERGIO SÁNCHEZ TOVAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10704 Convenio Cooperación Sergio Sanchez Tovar
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENCAJA GESTIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS SLL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10705 Convenio Cooperación ENCAJA Recursos Gráficos S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MICATON ERGONOMICS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10706 Convenio Cooperacíon MICATON Ergonomics S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADUANAS Y SERVICIOS PORTUARIOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10707 Convenio Cooperación Aduanas y Servicios Portuarios S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IMPACT HUB VIGO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10708 Convenio Cooperación IMPACT HUB S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BMC REFORMAS OBRAS Y REHABILITACIÓN, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10709 Convenio Cooperación BMC Reformas Obras y Rehabilitacion S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RIODEL ASESORES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10710 Convenio Cooperación RIODEL Asesores
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PASEODEALFONSO AVOGADOS C.B. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10711 Convenio Cooperación Paseo Alfonso Avogados C.B.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KNOWMAD COURT SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10712 Convenio Cooperación Knowmad Court S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA DEL CARMEN FONTÁN EIRÓ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10713Convenio Cooperación Maria del Carmen Fontan
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSEGA ENERGÍA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/03/2017. VIXENCIA. 4 ANOS. 10714 Convenio Cooperación INSEGAEnergia SL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TUL & YUM, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/09/2016. VIXENCIA. 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.10715 tul
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10716 Convenio Cooperación Electroquimica Noroeste
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GAMELOC LOCALISATION SERVICES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10718 GAMELOC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁMBITO DE APLICACIÓN SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10719 AMBITO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SÉSAMO BAKERY CENTRAL DE FRANQUICIAS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10720 SESAMO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MED WINDS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10721 MED
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP PLURILINGÜE AMADEO RODRÍGUEZ BARROSO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10722 CEIP AMADEO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CREACIÓN Y DESARROLLO DE CONCEPTOS AUDIOVISUALES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10723 CREACION
   
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QTALENTO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10724 QTALENTO
   
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WIRETEC DIAMANT SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10726 WIRETEC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA GENERAL DE PONTEAREAS-SALCEDA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10727 ASESORIA GENERAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BLOKDEGAL, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10728 BLOKDEGAL
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE ESPAÑA GREMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10729 GREMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PULEVA FOOD, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10730 PULEVA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RMC RALLY RACING SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10731 RMC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROMOCIONES VENECIA VIGO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10732 PROMOCIONES VENECIA
   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/2017. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 10733 SEGUIRDAD EN LA GESTION
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SARGOPESCA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10734 SARGOPESCA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE INICIATIVA SOCIAL BERCE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10735 BERCE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALISTAL FIESTAS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10736 GALISTAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EUGENIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10737 EUGENIA
 •  CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (CURRICULARES) EN ENTIDADES COLABORADORAS. SINATURA: 15/02/2017. VIXENCIA: 10/09/201710738 UNVESITAT AUTONOMA DE BARCELONA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CRA MESTRE MANUEL GARCÉS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10739 MESTRE MANUEL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN BENÉFICO-DOCENTE CASA DE LA VIRGEN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10740 CASA DE LA VIRGEN
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROGECO VIGO, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10741 PROGECO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEP ALTAMIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10742 CEP ALTAMIRA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP PLURILÍNGÜE Nº 1 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10743 CEIP N 1
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KRAKEN COUNTER COUTURE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO ESTRANXEIRO. SINATURA: 19/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10745 KRAKEN
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEXIO COMPAÑÍA DE MARÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10747 COMPAÑIA DE MARIA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WESSELMANN I MALLAFERO SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10748 WESELLMANN
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERNÁNDEZ Y COMESAÑA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/0/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10749 FERNANDEZ Y COMESAÑA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP SEIS DO NADAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10750 ceip seis do nadal
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP PLURILÍNGÜE PINTOR LAXEIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10751 CEIP PINTOR LAXEIRO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP CABANAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 0/0/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10752 CEIP CABANAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEGIO LUIS AMIGÓ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10753 COLEGIO LUIS AMIGO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INEVSTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10754 NEIKER
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALTAIR DESIGN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10755 ALTAIR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CHRISTIAN WIJNANTS/BEN NV E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO ESTRANXEIRO. SINATURA: 28/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10756 CHRISTIAN
   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASDEGAL (ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10757 ASDEGAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN RUTA DO VIÑO DO RIBEIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10758 RUTA DO VIÑO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOLUCIONES EDUCATIVAS GALICIA SA (CPR A CAMELIA-VIGO) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10759 CPR A CAMELIA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALICIA EVENTOS Y OCIO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10760 GALICIA EVENTOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDUARDO MAZAIRA PÉREZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10761 EDUARDO MAZAIRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADEGAS PAZO DO MAR SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10762 ADEGAS PAZO DO MAR
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ICOS SCG E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10763 ICOS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HIJOS DE TOMBO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10764 HIJOS DE TOMBO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁNGELES ÁLVAREZ PEREIRA (PARQUE CASTRELOS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10765 ANGELES ALVAREZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ACITUI E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/0/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10766 ACITUI
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE LALÍN (MUSEO MUNICIPAL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10767 CONCELLO DE LALIN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MIOLOS FILMES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10768 MIOLOS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEGIO SANTO TOMÁS SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10769 COLEGIO SANTO TOMAS
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LACTEOS ANZUXAO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10770 LACTEOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QINDEL FORMACIÓN Y SERVICIOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10771 QINDEL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABERTAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10772 ABERTAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NUBA EXPEDICIONES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10773 NUBA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAIBEN, FUNDACIÓN DE APOIO A INFANCIA E Ó BENESTAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10774 FAIBEN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Mª GENOVEVA VÁZQUEZ MARTÍNEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10775 GENOVEVA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAUNA ÚTIL SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10776 FAUNA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FINANVER E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10777 FINNAVER
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANTONIO SESTO GONTÁN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10778 ANTONIO SESTO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VINIGALICIA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10779 VINIGALICIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ATAUDES GALLEGO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10780 ATAUDES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RENT2NDHOMETENERIFE SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10781 METENERIFE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUTCHAR SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10782 FUTCHAR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10783 GESTION Y TECNICAS DEL AGUA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VF SOLUCIONES OURENSE SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10784 VF
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADADE LUGO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10785 ADADE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP JAVIER SENSAT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10786 JAVIER SENSAT
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP HUMBERTO JUANES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10787 HUMBERTO JUANES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GLOBAL AND ECOFRIENDLY NATURAL EXTRACTS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10788 GLOBAL
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TARLOGIC SECURITY, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10789 TARLOGIC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UAV INSTRUMENTS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10790 UAV
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ERIC DOVER STUDIO, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SNATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10791 ERIC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RIOS SANGIAO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10792 RIOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEGIO MARISTA SANTA MARÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/0/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10795 COLEGIO MARISTA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP DE PONTESAMPAIO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10797 CEIP DE PONTESAMPAIO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE TIENE POR NOMBRE KITCHEN, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10798 La agencia
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COOPERATIVA SANITARIA DE GALICIA S.C.G. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10799 Convenio Cooperativa Sanitaria de Galicia COSAGA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COUNCILBOX TECHOLOGY SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10800 Convenio Councilbox
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COSTA ATLÁNTICA VIAJES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10801 Convenio Costa Atlantica Viajes
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FRANCISCO GONZÁELZ PICHEL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10802 FRANNCISCO GONZALEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10803 Convenio USC
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VOLADURAS MÍGUEZ, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10804 Convenio Voladuras Miguez
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LOGIDIGAL A.I.E. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10805 Convenio Logidigal
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALUMINIO ESPAÑOL, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10806 Convenio Aluminio Español
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA JOSÉ MAYOR SÁNCHEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10807 Convenio Maria Jose Mayor Sanchez
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSÉ ANTONIO VALIÑA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10808Convenio Talleres Jose Antonio Valiña
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUAGESTIÓN GIJÓN SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10809 Convenio Aquagestion Gijon
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENRIQUE Y NOVAS, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10810 Convenio Enrique Novas
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA DEL CARMEN CONDE OLIVEIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10811 Convenio Gestoria Conde
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE J. CARBALLO, SC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10812 Convenio J Carballo S.C
 •  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SG ENTORNOS TURÍSTICOS SL (SIENTEGALICIA.COM) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10813 SG10813 SG
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PALMA DE MALLORCA AQUARIUM E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10814 PALMA DE MALLORCA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOST VELA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10816 HOST VELA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10817 CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INFINITA EVENTOS Y VIAJES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10818 INFINITA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ACEITES ABRIL, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10821 ACEITES ABRIL
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUTOMÓVILES DE VIGO VIRTUALCAR SLNE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10822 VIRTUALCAR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PERCASA ARCADE SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10823 PERCASA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA MARTINICA BY MARÍA SOBRINO, SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10825 MARTINICA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FOTOEMPRESAS PHOTO STUDIO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10826 PHOTO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁNGEL CABEZUELO MUÑOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10827 ANGEL CABEZUELO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEIP GARCÍA BARBÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10828 CEIP GARCIA BARBON
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMBALAJES ARMANDO SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10833 EMBALAJES ARMANDO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARPINTERÍA CEYEDA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10834CARPINTERIA CEYEDA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PESQUERA JOSRUMAR, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10835 PESQUERA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PABLO FREIRÍA FERNÁNDEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10836 PABLO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LISARDO GONZÁLEZ SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10837 LISARDO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SEGURSYSTEM EUROPA SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10838 SEGURSYSTEM
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10839 ALFONSO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FINHUB TECHNOLOGIES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10840 FINHUB
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE METALTEC, MECANIZADOS TÉCNICOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10841 METALTEC
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PÉREZ RUMBAO CAR, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10842 PEREZ RUMBAO
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LAGARES OCA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10843 LAGARES
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENOAVIA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10844 ENOAVIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SUMINISTROS ROCHA, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10845 SUMINISTROS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAZÓN AZUL SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10846 CLINICA
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LAGUARDIA & MOREIRA, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10847 LAGUARDIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNIVERSIDAD DE CÁDIZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10848 UNIVERSIDAD DE CADIZ
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGEPRI ASESORES SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10849 AGEPRI
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXPLOTACIÓN DE ROCAS INDUSTRIALES Y MINERALES SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10850 EXPLOTACION
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURÍSITCAS SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10856 INVERSIONES
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COTOVERDE OBRAS E SERVIZOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10857 COTOVERDE
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA FISCAL J. CARLOS VALENCIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10858 ASESORIA FISCAL
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES VIMIANZO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10859 SERVICIOS INDUSTRIALES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GABRIEL GÓMEZ PÉREZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10860 GABRIEL GOMEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SISCOM DIVISIÓN PROYECTOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS10861 SISCOM
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MULTIRRIESGOS MACÍAS SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10862 MULTIRRIESGOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XOSÉ GARCÍA FREIRE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10863 XOSE GARCIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERNANDO GARCÍA RIVAS (AX. BCO SANTANDER) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10864 FERNANDO GARCIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VEGETALIA SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10865 VEGETALIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN FISA BOA VIDA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10866 ASOCIACION FISA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONCELLO DE SARRIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10868 CONCELLO DE SARRIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PIZARRAS GALLEGAS, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10869 PIZARRAS GALLEGAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PRIORITY FREIGHT, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10871 PRIORITY
 • CONVENIO DE COPPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SMARTBOX GROUP LTD E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS NO ESTRANXEIRO. SINATURA: 02/06/2017.VIXENCIA: 4 ANOS.10877 SMARTBOX
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INOXDERM 2012 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/0/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10879 INOXDERM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MONFOBUS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/6/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10881 MONFOBUS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/5/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10882 ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, S.A.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MR XESTIÓN CULTURAL SC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 5/10/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. 10883 MR XESTIÓN CULTURAL SC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CRECALCONS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS  ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/5/17. VIXENCIA: 4 ANOS. 10885 CRECALCONS, S.L. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIP GALICIA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10886 VIP GALICIA, S.A.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TOYCOSUR, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10887 TOYCOSUR, S.L.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JUAN ANTONIO DOCE GONZÁLEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10888 JUAN ANTONIO DOCE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLOSET COMUNICACIÓN S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 05/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10889 CLOSET COMUNICACIÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TECFRISA INSTALACIONES E INGENIERÍA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10890 TECFRISA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DEMAQ GALICIA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10891 DEMAQ GALICIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FRANCISCO JAVIER VARELA GONZÁLEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10892 FRANCISCO JAVIER VARELA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CERÁMICA DA MOURA, S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10893 CERÁMICA DA MOURA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10894 SOLUCIONES ENERGÉTICAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARCEM CONSULTORES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10895 MARCEM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AVANTE EVOLUCIÓN DE MEDIOS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10896 AVANTE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MON BERBÉS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10897 MON BERBÉS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA ASESORÍA DE TITA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICA EXTERNAS. SINATURA: 11/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10898 ASESORÍA TITA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SICCAE VENTURES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10899 SICCAE VENTURES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUREN AUDITORES SP, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10900 AUREN AUDITORES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE THE COMMUNITY EXPERIENCE, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10901 COMMUNITY EXPERIENCE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE VERÍN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10904 CONCELLO VERÍN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SAYULITA DREAMS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR  PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10902 SAYULITA DREAMS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓN SALES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10903 FUNDACIÓN SALES
 • AGREEMENT FOR EDUCATION COOPERATION BETWEEN FOR DEMAND AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 22/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10905 FOR DEMAND
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER AECC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 1 ANO. 10906 FUNDACIÓN AECC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FORESTACIÓN GALICIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10908 FORESTACIÓN GALICIA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERISAC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10912 IBERISAC
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRA A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERGAS, A AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DOS ESTUDOS OFICIAIS DE GRADO E MASTER. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10913 ESTUDOS DE GRAO E MASTER
 • CONVENIO DE COOPERRACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTEL TORRE DE NÚÑEZ S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 08/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10914 HOTEL TORRE DE NÚÑEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORES COMERCIALES VIANA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACEDÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10916 ASESORES COMERCIALES VIANA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANDARUM S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:07/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10919 ANDARUM
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REY ASESORES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10920 REY ASESORES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADVANCED LEADERSHIP FOUNDATION E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS EXTERNAS. 10921 ADVANCED LEADERSHIP FOUNDATION
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10923 VEGO SUPERMERCADOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CPI DA RIBEIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10924 CPI RIBEIRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALVARELLOS EDITORA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10925 ALVARELLOS EDITORA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE XOVE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA; 15/06/2017. VIXENCIA:  4 ANOS. 10926 CONCELLO DE XOVE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10932 CLUB DEPORTIVO LUGO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESPINA Y DELFÍN, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS  ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10933 ESPINA Y DELFÍN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INCARGO GALICIA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10934 INCARGO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:14/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS 10928 PABLO RODRIGUEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERVIUM SISTEMAS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.SINATURA:08/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS 10929 SERVIUM SISTEMAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE 3D ECO MULTIASISTENCIA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 6/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10935 3D ECO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VAIDHÉ CB. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10936 VAIDHÉ CB
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TÉCNICA 4, INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/2017. VIXENCIA: 4. 10937 TÉCNICA 4
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CAUNER S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10930 CAUNER  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TUCHO SAMPEDRO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:14/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS 10931 TUCHO SAMPEDRO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REFRIGERACIÓN DE RIVEIRA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10949 REFRIGERACIÓN RIVEIRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CANTERAS RIOMIÑO, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10950 CANTERAS RIOMIÑO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA DE EMPRESAS SEYMA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10951 ASESORÍA SEYMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLARA PEREIRA PEREIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:10/07/2017. VICXENCIA: 4 ANOS. 10952 CLARA PEREIRA 
 • CONENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GARGALO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10938 GARGALO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA PROGRESO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10939 ASEOSRIA PROGRESO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASEYS ASESORES S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10940 ASEYS ASESORES  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CELTA HOSTELERÍA A GUARDA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10941 CELTA HOSTELERIA A GUARDA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEGIO LOS MILAGROS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:12/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10942 COLEGIO MILAGROS  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EUROTRANSVISO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10943 EUROTRANSVISO  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HERMANOS MISONEROS DE LOS ENFERMOS POBRES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10944 HERMANOS MISIONEROS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PIZARRA LEADS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10953 PIZARRA LEDS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNIPREX, S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10954 UNIPREX
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARTEMIUDA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10955 ARTEMIUDA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FARO DE VIGO, S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10956 FARO DE VIGO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AIDA MARÍA OTERO PEJITO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10957 AIDA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EFRÉN HERMIDA RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10958 EFRÉN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRACIANO RODRÍGUEZ, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10959 GRACIANO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TALLERES BRANDÓN RANDE, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10960 TALLERES BRANDÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RAMONA CAMPOS SANTOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10961 RAMONA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ROEIRASA S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10969 ROEIRASA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL NOROESTE S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10970 FORESA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MRM WORLDWIDE SPAIN S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10971 MRM WORLDWIDE SPAIN 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUREEL TECH S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10972 AUREEL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA BOINERSA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10973 BOINERSA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO SALCEDA DE CASELAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10974 SALCEDA DE CASELAS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HERLAYCA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10963 HERLAYCA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ORIBIO ASESORES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10964 ORIBIO ASESORES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MERIDIAN TRES EME EUROPA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10965 MERIDIAN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMENASA INDUSTRIA Y AUTOMATISMOS, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10966 EMENASA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.. E A UNIVERSIDADE DE V IGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10967 MONTAJES J.M. IGLESIAS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INDUSTRIAS PROA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10975 INDUSTRIAS PROA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TIAM SAVINO DEL BENE S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10976 TIAM SAVINO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DAVID DELGADO GARCÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10977 DAVID DELGADO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRUPP PUBLICIDAD S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10978 TRUPP PUBLICIDAD 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10979 ASIGNO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DREAMS FACTORY ADVERTISING S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10980 DREAMS FACTORY 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LABORSENN ASESORES S.L.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA26/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10981 LABORSENN ASESORES 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUTURES INFOGRAFÍA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10982 FUTURES  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEGA CONGRESOS Y AUDIOVISUALES S.L.. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10983 CEGA CONGRESOS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLÍNICA DEZA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10984 CLINICA DEZA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10985 ALUMINIOS CORTIZO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TALLERES LONTREIRA CANGAS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10988 LONTREIRA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE APARTAMENTOS BALTAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10989 APARTAMENTOS BALTAR 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE THERMOSENTINEL S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10990 THERMOSENTINEL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIOFABRI S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10991 BIOFABRI 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10994 RABA SAN FERNANDO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LES PETITS VAGABONDS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/06/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10995 PETITS VAGABONDS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASADOR PORTA DO MAR S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/07/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10996 ASADOR PORTA DO MAR 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE YDEAWEB C.B. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10999 YDEAWEB
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 19/05/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11003 MELIA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 07/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11004 COLEXIO OFICIAL TRABALLO SOCIAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRONCOSO CASARES S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11005 TRONCOSO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONCELLO DE VILAR DE BARRIO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 03/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11006 CONCELLO VILAR DE BARRIO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONCELLO DE O PINO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 07/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11007 CONCELLO DE O PINO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PADELPRIX S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11008 PADELPRIX 
 • CONVENIOD DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIEIRGLES S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 12/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11009 VIEIRGLES 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CGR ASESORÍA E XESTIÓN INTEGRAL S.L. E A UNIVERSIDDE DE VIGO PARA REALIZAR  PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11011 CGR ASESORÍA E XESTIÓN INTEGRAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTUDIO DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11012 ESTUDIO DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FACTORÍA CULTURAL GESTIO S.L. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 03/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11013 FACTORÍA CULTURAL GESTIO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ERIL HOTELS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11014 ERIL HOTELS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SIXTO RODRÍGUEZ Mª ISABEL S.L.N.E E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 28/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11015 SIXTO RODRÍGUEZ 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LORENA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 27/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11016 LORENA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SALONES SANTOS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 29/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11018 SALONES SANTOS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOAL ASESORES & CONSULTORES ASOCIADOS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 23/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11019 SOAL ASESORES 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RISK DEVELOPMENT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 06/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11020 RISK DEVELOPMENT 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AFYT ASESORES S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 07/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11021 AFYT ASESORES 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (DISCAFIS-COGAMI) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 28/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS 11022 DICAFIS-COGAMI 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, LA UNIVERSIDAD DE VIGO, LA UNIVERSIDAD DE CORUÑA Y ASPRO OCIO, SAU, L'AQUARIUM DE BARCELONA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA. SINATURA 14/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11024 MASTER ACUICULTURA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA UNIVERSIDD DE VIGO, LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA Y AULA DEL MAR MÁLAGA SDAD. COOP. AND. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA. SINATURA 14/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11025 MASTER ACUICULTURA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ICTEL INGENIEROS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 07/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11026 ICTEL INGENIEROS  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRRITORIO, E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/07/2017. VIXENCIA 2 ANOS. 11027 CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INNOVACIÓN ÁGIL Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 12/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11029 INNOVACIÓN ÁGIL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENIGMA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SL Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 31/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11030 ENIGMA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES-ASAC Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 11/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11031 ASAC 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 11/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11033 CONSELLERÍA DO MAR  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HV ELECTRÓNICA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINTAURA: 22/05/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11036 HV ELECTRÓNICA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11037 GRUPO MARIÑO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACDÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/05/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11038 FUVI 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE E.V. CACHÓN Y MOSQUERA S.C. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURAS 21/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11039 EV CACHON 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DISGOBE S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 19/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11040 DISGOBE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FABSPACE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 28/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11041 FABSPACE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON EASYWORKS GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL DE PRODUCTO S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 03/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11042 EASYWORKS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORAMIENTO, DISEÑO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 08/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11043 ASESORAMIENTO DISEÑO Y MONTAJES INDUSTRIALES
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN INMOBILIARIA Y BANCARIA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 06/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11044 GESTIÓN Y TRAMITACIÓN INMOBILIARIA Y BANCARIA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REYMO EXPORT-IMPORT S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11045 REYMO EXPORT IMPORT 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VENTA DE MUEBLES Y SERVICIOS DE LIMPIEZA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11046 VENTA DE MUEBLES Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOYBER COCINAS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 06/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11047 JOYBER COCINAS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESQUEIRO SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11048 ESQUEIRO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VALLE UBEIRA GONZÁLEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 01/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11049 VALLE UBEIRA GONZÁLEZ 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTORÍA GESTEIRO, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 28/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11050 GESTORÍA GESTEIRO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TECNILÓGICA ECOSITEMAS S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11051 TECNILOGICA ECOSISTEMAS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGIENERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/05/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11052 INGENIERIA MONTAJES RIAS BAJAS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE APROGES - SANXENXO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11053 APROGES-SANXENXO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11054 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELECTRICIDAD EYP S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11055 ELECTRICIDAD EYP 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA VIÑAS BREA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11056 ASESORIA VIÑAS BREA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UKUTITEC S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11057 UKUTITEC 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE MEIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/08/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11062 CONCELLO DE MEIRA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES. SINATURA: 09/10/2017. VIXENCIA 2 ANOS. 11067 PRÁCTICAS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JUGUETES QUEVEDOS S.L. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11069 JUGUETES QUEVEDOS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BREGMA, CENTRO DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11070 BREGMA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11071 VIAJES EL CORTE INGLES 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11072 HIJOS SALVADOR RODRÍGUEZ 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11073 COPROSA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN REDMADRE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11074 REDMADRE OURENSE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESCOLA VIROLAI E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11075 ESCOLA VIROLAI
 • CONVENIO DE COOPERAICÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA JOSÉ MAYOR SÁNCHEZ (FRESHKO FOODS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 21/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11076 FRESHKO FOODS  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRI TOWERS GALICIA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11077 GRI TOWERS GALICIA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MANUEL PENA GÓMEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 04/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11078 MANUEL PENA GÓMEZ 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ECADE ECONOMISTAS ASESORES DE EMPRESA, S.A.P. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 17/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11079 ECADE ECONOMISTAS 
 • CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE KAIZEN INSTITUTE SPAIN, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11080 KAIZEN INSTITUTE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VERTIFIL INDUSTRIAL, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11081 VERTIFIL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BRUNET I CONDE S.L. Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 03/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11084 BRUNET I CONDE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CPR PLURILINGÜE BARREIRO Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 02/10/2017 VIXENCIA 4 ANOS 11085 CPR PLURILINGÜE BARREIRO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALZIAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 25/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS 11086 SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE C.A.P. DE ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONAL S.R.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS 11087 CAP ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERVICIOS CAMPOLONGO MINERVA SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS. 11088 SERVIXIOS CAMPOLONGO MINERVA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE START ME UP 0016 SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 27/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS. 11089 START ME UP 0016 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CORREVEYDILE SL Y LA UNVERSIDAD DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/09/2017 VIXENCIA 4 ANOS 11090 CORREVEYDILE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓM EDUCATIVA ENTRE TAMARINO, WEB & MARKETING SLU Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS SINATURA 29/06/2017 VIXENCIA 4 ANOS. 11091 TAMARINO WEB MARKETING 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CASTRO INTERNATIONAL SCHOOL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11099 O CASTRO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALMOTOR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11100 GALMOTOR 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HUNTER & GATTI E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 12/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11101 HUNTER GATTI 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FORSERGE S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 07/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11102 FORSERGE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REAL CONSERVERA ESPAÑOLA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 09/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11103 REAL CONSERVERA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A COORDINADORA PARA O ESTUDO DOS MAMÍFEROS MARIÑOS-CEMMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11106 CEMMA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SPORTCLINIC CANGAS PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS. SINATURA 10/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11108 SPORTCLINIC CANGAS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EBAM CENTRO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11109 EBAN 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REAL SOCIEDAD FÚTBOL S.A.D. Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 18/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11110 REAL SOCIEDAD 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MECANIZADOS MOAS S.L.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11114 MECANIZADOS MOAN 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CHANTRE PUBLICIDAD Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 08/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11117 CHANTRE 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEXIO BAYÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 9/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11122 COLEXIO BAYÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE METROPOLITAN SPAIN, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11123 METROPOLITAN SPAIN, S.L.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUUTECH MONITORING SOLUTIONS, S.L. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 1/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11124 MUUTECH MONITORING SOLUTIONS, S.L.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ROBOTING AUTOMATION & PROGRAMMING, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 24/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11125 ROBOTING AUTOMATION & PROGRAMMING 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IDAWEN SPORTS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11126 IDAWEN SPORTS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RODRÍGUEZ GIL Y ASOCIADOS ABOGADOS SRLP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 24/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11127 RODRÍGUEZ GIL Y ASOCIADOS ABOGADOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ATLAS IBÉRICA EXPRESS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11128 ATLAS IBÉRICA EXPRESS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REAL ESTATE SERVICING, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11132 REAL ESTATE SERVICING
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MOSQUERA, PRIETO Y GARCÍA ASOCIADOS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 25/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11133 MOSQUERA PRIETO Y GARCÍA ASOCIADOS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BUEU ATLÉTICO BALONMÁN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 09/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11134 BUEU ATLÉTICO BALONMÁN 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MOVEMENT STUDIO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11135 MOVEMENT STUDIO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CPR PLURILINGÜE MARÍA INMACULADA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11136 CPR PLURILINGÜE MARÍA INMACULADA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRANSGALAICA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 03/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11137 TRANSGALAICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MONDARIZ FC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 03/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11138 MONDARIZ FC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAREANTES R.C.P. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 09/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11139 MAREANTES RCP
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBÉRICA DE CONGELADOS SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS SINATURA 06/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11140 IBÉRICA DE CONGELADOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE REMO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11141 FEDERACIÓN GALEGA DE REMO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAREXADA, DEPORTE, LECER E CULTURA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 27/10/2017 VIXENCIA 4 ANOS. 11142 MAREXADA DEPORTE LECER E CULTURA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DOWN PONTEVEDRA "XUNTOS" E A UNIVERSDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/11/2017 VIXENCIA 4 ANOS. 11143 DOWN PONTEVEDRA XUNTOS  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SISAE, SERVICIO INTEGRAL, S.L., E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. ASINADO: 9/11/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11150 SISAE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN BATA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11155 ASOCIACIÓN BATA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXLA PLÁSTICOS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 07/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11156 EXLA PLÁSTICOS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EFB MOAÑESA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11157 EFB MOAÑESA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11158 ASPANAEX 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARLOS CONDE PELUQUEROS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11159 CARLOS CONDE PELUQUEROS 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIGO RTV LOCAL DIGITAL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 09/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11160 VIGO RTV LOCAL DIGITAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PUMPÚN DIXITAL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11161 PUMPÚN DIXITAL 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE VIVIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11163 CONCELLO DE VIVEIRO 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11171 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALLEGA MECÁNICA, S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11172 GALLEGA MECÁNICA S.L.U.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTAL PLAYA DE LAXE (URBANIZACIÓN MIRA, S.L.) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11173 HOTEL PLAYA DE LAXE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSERVAS DAPORTA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 01/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11174 CONSERVAS DAPORTA 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LIMPIEZAS FARO, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 24/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11177 LIMPIEZAS FARO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MR. TURISMO MARKETING EN ACCIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 8/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11184 MR. TURISMO MARKETING EN ACCIÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ERINTZA IKASTOLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11185 ERINTZA IKASTOLA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALSERVI, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 27/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11186 ALSERVE, S.L.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PLUS ATOUT, S.L. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11187 PLUS ATOUT, S.L.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 10/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11188 ASOCIACIÓN LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RESSULA, S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11189 RUSSULA, S.A.U.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUALITYNOVA CONSULTORES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 12/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11192 QUALITYNOVA CONSULTORES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BOPAPEL, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/09/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11193 BOPAPEL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BRAND EXPERIENCE YA ESPAÑA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 24/05/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11194 BRAND EXPERIENCE YA ESPAÑA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WE-TEC ESTUDIO TÉCNICO, S.L.P. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 13/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11195 WE-TEC ESTUDIO TÉCNICO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENXAMIO, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/05/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11196 ENXAMIO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SGX AUTOMARINE ENGINEERING, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11197 SGX AUTOMARINE ENGINEERING, S.L.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MOVISTAR INTER FÚTBOL SALA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11199 MOVISTAR INTER FÚTBOL SALA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FUNACIÓN IGUAL ARTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 22/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11200 FUNDACIÓN IGUAL ARTE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONCELLO DE MEIS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11203 CONCELLO DE MEIS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DEGALTEC SOLUTIONS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 12/12/2017. VIXENCIA 1 ANO. 11206 DEGALTEC SOLUTIONS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE  START UP 3113 S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11207 START UP
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DITEC INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 14/11/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11208 DITEC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WARTSILA IBERICA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/12/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11212 WARTSILA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HC SAN RAFAEL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/11/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11213 HC SAN RAFAEL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDNON S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/12/2017. VIXENCIA: 1 ANO. 11214 EDNON
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COFRICO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/12/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11215 COFRICO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EVA FERNÁNDEZ PICALLO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/12/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11216 EVA FERNÁNDEZ PICALLO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN  EDUCATIVA ENTRE BIEN BONITO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/01/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11218 BIEN BONITO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BERCUMA, S.L. (HOTEL ESPERIA LANZAROTE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 4/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11220 BERCUMA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CAUNER PATRIMONIAL, S.L. (CARRÍS CARDENAL QUEVEDO) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 21/112/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11221 CAUNER PATRIMONIAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTEL URSO, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 9/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11222 HOTEL URSO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN AVELAIÑA DE AXUDA A PERSOAS CON PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 3/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11224 ASOCIACIÓN AVELAIÑA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 24/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11225 PORTAS ABERTAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SIMÓN PENA BASSO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11226 SIMÓN PENA BASSO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SITUM  TECHNOLOGIES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 30/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11227 SITUM TECHNOLOGIES
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MORADI MOBILIARIO S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 23/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11228 MORADI MOBILIARIO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN ÉRGUETE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 7/5/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11229 ÉRGUETE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FRANCISCO JOSÉ LAGO CALVO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 9/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11230 FRANCISCO JOSÉ LAGO CALVO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VALEIRAS E MARTÍNEZ, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 9/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11231 VALEIRAS E MARTÍNEZ
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLUB DEPORTIVO ESQUÍ NÁUTICO LEÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 16/10/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11232 ESQUÍ NÁUTICO LEÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLUB ESPORTIU EUROPOLIS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 20/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11233 EUROPOLIS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERCAJA BANCO SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11235 IBERCAJA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLUB JUVENIL CAMBADOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11236 CJC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11237 SAN CIBRAO DAS VIÑAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN TIC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 11/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11238 FUNDACIÓN TIC
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN TRASLATIO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 21/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11239 FUNDACIÓN TRASLATIO
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LOUDNESS CB E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 18/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11240 LOUDNESS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GOBIERNO DE LA RIOJA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 29/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11241 GOBIERNO DE LA RIOJA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE 70 MANDARINAS COMUNICACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 19/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11245 70 MANDARINAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ABEL CABALLERO CAMPOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 9/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11246 ABEL CABALLERO CAMPOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NEUMÁTICOS FIDE, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 23/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11247 NEUMÁTICOS FIDE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA (AJE PONTEVEDRA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 22/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11251 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NEUMÁTICOS OBRADOIRO C.A.B E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 15/12/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11253 OBRADOIRO C.A.B.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y/O TRABAJOS DE FIN DE GRADO, MÁSTER O DOCTORADO POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. SINATURA 15/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11255 UNIVERSIDAD DE LEÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RESIDENCIA NUEVA VIDA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 28/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11262 RESIDENICA NUEVA VIDA
   
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal